Bly i riffelammunition

Målsætningen er, at...

Danmarks Jægerforbund anerkender, at bly i riffelammunition udgør et potentielt miljømæssigt problem i forhold til spredning i naturen, samt et sundhedsproblem i vildtkød i træfområdet på dyr skudt med blyholdig riffelammunition.

Danmarks Jægerforbund vil arbejde på at understøtte, at der fortsat undersøges og udvikles alternative kugletyper til riffel der ikke indeholder bly.

Når der findes tilfredsstillende alternativer til blyholdig ammunition, bør blyholdig ammunition udfases over en rimelig periode.

Baggrunden er, at...

Maj/juni 2014: FACE adviserer om, at CMS (Convention of Migratory Species) på det næste CMS COP11 i Quito, Ecuador i november 2014 vil stemme om en 3-årig udfasning af bly i al ammunition i CMS guidelines.

Det lykkedes dog FACE og CIC at forhindre dette, så forbuddet nu kun fremgår af guidelines. Det lykkedes også FACE og CIC at få nogle ændringer igennem, så ordet ”straks” blev fjernet og at få fjernet et ønske om at forbyde al salg og besiddelse.

I Tyskland er der delstater, hvor der nu enten er helt eller delvist forbud mod brug af riffelammunition med bly.

4. Sept. 2013: Behandlede HB bly i riffelammunition, hvor det blev besluttet at vi skal styrke vores rådgivning til medlemmer og kvalificering af Jægerforbundets holdning til anvendelse af bly i riffelammunition.

Dansk Jagtakademi har udarbejdet en rapport i relation til brugen af blyfri riffelammunition i Danmark.