Vildtet i trafikken

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bør i forbindelse med trafikeftersøgninger finansiere såvel kørsel for frivillige schweisshundeførere som nødvendigt udstyr til disse. Der skal der findes midler til effektivt at modvirke og afhjælpe det stigende antal konflikter mellem vildt og trafikanter

ved at iværksætte informationskampagner rettet direkte mod henholdsvis bilister og lodsejere om vildtadfærd og trafik.