Flytning af arter på habitatsdirektivet

Målsætningen er under udarbejdelse i hovedbestyrelsen.