Løse katte

Målsætning:

  • Katte skal via lovgivningen sidestilles med hunde, og dermed holdes på egen grund.
  • Som en konsekvens af ovenstående, skal katte mærkes og bære halsbånd med kontaktoplysninger.
  • For katte på landbrugsbedrifter, kan der erhverves katte til at begrænse rotter og mus. Har disse katte fri adgang til naturen, skal disse være registret som sådan.
  • Katte der anvendes til bekæmpelse af mus og rotter, skal kunne anskaffes i erhvervsøjemed.
  • Katte der optages skal kunne indleveres til internater, hvor ejeren skal betale for opholdet.
  • Katte der optages og ikke er mærket, skal enten kunne aflives eller neutraliseres med henblik på videresalg.

Baggrund:

I naturen i Danmark er det estimeret at der er omkring 500.000 herreløse katte.

Disse katte har afgørende betydning for naturen, hvor de påvirker naturen negativ. Danmarks Jægerforbunds prædationsprojekt anslår, at der forventelig er mindst 15% af rugende agerhøns, i dette projekt, der er blevet taget på reden af katte.

Katte er husdyr, og skal derfor holdes som sådan, hvilket vil sige at kattes adgang til naturen skal mindskes, for at minimere den skade de gør på naturen, samt at sikre at dyrevelfærden for kattene forbedres.