Placering af stiger og tårne

Baggrund

Udbredelsen af det større hjortevildt øges, og i Jylland foregår der en målrettet indsats mod mårhund (invasiv art). Desuden kan vi forvente, at vaskebjørn (invasiv art) fremover vil optræde mere hyppig i den danske natur, hvilket også vil kræve en indsats. Jagten på det større hjortevildt sker med riffel. Våbnet, der anvendes under anstand på mårhund og vaskebjørn, er oftest også riffel.

Ved jagt med riffel er der krav om at opretholde et højt sikkerhedsniveau, og her anvendes skydetårne og -stiger på jagten, hvor det giver mening. Det sker for at højne sikkerheden, herunder sikre bedre kuglefang, men i særdeleshed for at øge muligheden for at kunne have et godt overblik under jagten og dermed kunne afgive sikre skud.

Skydetårne og -stiger er dog ikke redskaber, der skaber endegyldig sikkerhed. Ansvaret for at afgive sikre skud påhviler altid skytten.

Målsætning

Reglerne i "Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber", skal ændres, så der fremover ikke er et afstandskrav i forhold til placering af skydetårne og -stiger. De nødvendige krav i lovgivningen om opstilling af skydetårne og -stiger skal være opfyldt på eget jagtareal.

Målsætning besluttet af HB den 28. november 2019