Motor som hund

Målsætning:

Jægere, der udøver trækjagt fra opankret pram på fiskeriterritoriet, hvor jagten udøves i områder eller på tidspunkter, hvor der er forbud mod motorbådsjagt, skal kunne anvende motor ifm. transport til og fra jagten, samt anvende motoren ved opsamling af vildt, herunder affangning af anskudt vildt.

Baggrund:

I Danmark er det tilladt at drive motorbådsjagt efter specificerede regler der tager udgangspunkt i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne regulering af motorbådsjagten har dog den konsekvens, at der ikke kan anvendes motor ved stationær jagt, altså trækjagt for opankret pram.

Ved at der ikke kan anvendes motor til denne jagtform, så fratages jægeren et væsentligt redskab i forbindelse med anskydninger, og det specielt i forhold til dykænder, samt at en motor også ved jagt der kan foregå et godt stykke fra land, også vil øge sikkerheden.