Sagsbehandlingstider

Status pr. 20. august 2018:

Justitsminister Søren Pape Poulsen har fastsat den acceptable sagsbehandlingstid, som både ACØ og ACV opfylder. Det er endvidere besluttet at sammenlægge de to administrative centre i Jylland, i ACV. I forbindelse med den fysiske sammenlægning vil Danmarks Jægerforbund naturligvis nøje følge udviklingen i, om de fastsatte servicemål overholdes.

 

Opdateret 16. februar 2017: 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider har i en periode nu været under de opsatte servicemål. Derfor har vi lagt sagen under afsluttede sager. Vi modtager med jævne mellemrum fortsat de administrative centres sagsbehandlingstider, og viser det sig nødvendigt, vil vi åbne sagen igen.

Politiet sammenlagde i 2014 deres administrative opgaver i to centre, der servicerer henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Centrene hedder Administrativt Center Øst og Administrativt Center Vest, i daglig tale blot ACØ og ACV. Desværre har sammenlægningen medført betydelige serviceforringelser for de danske jægere, der skal registrere nye rifller, have våbenpas og lignende, som politiet skal sagsbehandle.

Oprindeligt var servicemålet, at der skulle være ti dages behandlingstid på sagerne, men siden centrene blev oprettet, er ventetiderne skudt i vejret. Derfor har Danmarks Jægerforbund - i samarbejde med andre interessenter - forsøgt at råbe centrene, rigspolitiet og politikerne op, for at gøre opmærksom på problemet. Det har medført en række tiltag, men desværre, har de ikke medført betydelige forbedringer. 

På disse sider, kan du læse mere om sagen, følge vores arbejde og holde dig opdateret på de seneste nyheder om emnet.

Relevante dokumenter