Stormøde i hjortevildtgruppe Sønderjylland

Hjortevildtgruppe Sønderjylland afholder i samarbejde med Naturstyrelsen et offentligt møde om vildsvin, då- og kronvildt i Aabenraa. Læs mere

Kredsmøde i kreds 2: Rock around the clock - Nye toner i det vestjyske

Tiden blev et vigtigt omdrejningspunkt, da kreds 2 den 17. marts afholdt kredsmøde på Dejbjerglund Efterskole. Dels var der tale om et heldagsarrangement, som overskred den berammede tid og, dels indgik tidsperspektivet i flere af talernes indlæg. Læs mere

Vellykket møde varsler gode forhold for dåvildtforvaltningen i kreds 5

Der blev debatteret på hjortevildtmøde på Fyn i Vissenbjerg. Men det blev et godt møde, der tyder godt for dåvildtforvaltningen på øen. Læs mere

Mød justitsministeren på Jagt & Outdoor messen

Danmarks Jægerforbund har inviteret Søren Pape Poulsen til Jagt & Outdoor-messen i Odense i næste uge for at justitsministeren både kan få et indblik i jægernes verden og deltage i en debat om våbenlovgivningen i Danmark. Læs mere