Tid til efterårstællinger

Høsten er efterhånden i hus i hele landet. Det betyder at oversigtsforholdene på markerne atter er gode og det nu er muligt at tælle markvildtet.

Skrevet af: Lene Midtgaard, 10. september 2017

I september måned er det atter tid til at tælle harer. De sidste tællekort er derfor i disse dage på vej med posten til de tælleansvarlige i markvildtlavene. Tællingerne er et af de bærende elementer i markvildtindsatsen, og det er derfor meget vigtigt at tællingerne gennemføres. Vejledningerne til hvordan tællingerne gennemføres kan findes på markvildt.dk og ellers sidder markvildtrådgiverne klar til at bevare spørgsmål. Det er vigtigt at tællingerne gennemføres, da de giver et unikt indblik i de lokale bestande af hare og agerhøne.