Ny folder om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med forlaget SEGES, lavet en opdatering af folderen om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.

Folderen formidler konkrete forslag, til hvordan man kan forbedre levestederne i landbrugslandet til gavn for vildtet, naturen, og biodiversiteten.

Med mange illustrationer og billeder er folderen et godt redskab til at støtte undervisningen i vildtforvaltning for jagttegnsaspiranter. Folderen ligger tilgængelig til jagttegnskursuslærere på Jægerforbundets hjemmeside og til aspiranter på jagtprøven.dk. 

Se folderen her