Skydebanepuljen

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings skydebanepulje til nyetablering, bevaring og renovering af flugtskydebaner.

Formål: 

Kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner samt etablering af nye flugtskydebaner for at vedligeholde og forbedre jægernes skydefærdigheder.

Hvem kan søge:

  • De i lov om jagt og vildtforvaltning § 12 omtalte landsdækkende jagtforeninger
  • andre foreninger eller grupper af jagttegnsløsere, såfremt det godtgøres, at der er eller kan etableres organisatorisk fundament, som kan sikre drift eller vedligeholdelse af skydebaneanlægget.

Vejledning og ansøgningsskema:

Hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvor meget: 

Der uddeles pt. 1.000.000 kr./årligt.

Overordnet ansvar: 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf: 72 54 30 00.

Ansøgning sendes til:

Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde.
Att. Jan Henrik Rygaard - mrk. SVANA Skydebanepulje

Vedlægges:

Foreningens sikkerhedsgodkendelse, miljøgodkendelse, lejekontrakt (hvis arealet ikke ejes af foreningen), regnskab for seneste regnskabsår, oversigtskort over arealet samt tilbud på alle materialer, der ansøges om tilskud til.

Ansøgningsfrist:

1. oktober.

Yderligere oplysninger:

Jan Henrik Rygaard, tlf: 88 88 75 45.