Nyt medlemsnummer i 2017

Alle medlemmer i Danmarks Jægerforbund har fået nyt medlemsnummer. Det nye medlemsnummer afspejler ikke ikke længere, hvilken kreds og jagtforening du er medlem af. I stedet er alle numre nu fortløbende, 7-cifret, startende med 1.

De nye medlemsnumre giver en række fordele:

  • Hvert medlem har kun ét medlemsnummer og får derfor kun ét medlemskort og én opkrævning.
  • Det nye medlemsnummer vil være et nummer, der altid bibeholdes – uanset om du flytter fra en del af landet til en anden

Vi sender med martsudgaven af Jæger et nyt medlemskort ud til alle medlemmer, der har betalt deres kontingent før den 10. februar 2017. På medlemskortet fremgår både det nye medlemsnummer, samt hvilke lokale jagtforeninger, du er medlem af.

Nedenfor kan du indtaste dit gamle medlemsnummer og få det nye nummer vist. Du kan også se dit nye medlemsnummer på Min Side, når du er logget ind på Medlemsnettet.

Indtast dit gamle medlemsnummer og få det nye nummer vist