Indflydelse

Kun som medlem kan du få indflydelse på jagtpolitikken i Danmark.

Som medlem af Danmarks Jægerforbund er du med til at give organisationen styrke og forhandlingskraft, når vi kæmper for mest mulig jagt og natur.

Retten til at gå på jagt i Danmark er ikke en selvfølge. Det er en ret, vi som jægere til stadighed skal kæmpe for at fastholde.

Jægerforbundet er en af landets største grønne interesseorganisationer, og som sådan er det vores vigtigste opgave at fremføre jægernes holdninger til såvel jagten som naturforvaltningen i almindelighed.

Jo flere medlemmer, jo mere indflydelse kan vi opnå, når vi lokalt, nationalt og internationalt arbejder for at få maksimalt indflydelse på alle de beslutninger, der er med til at sætte rammerne for jagten.