Hædersbevisninger & jubilæumsdiplomer

Hædersbevisninger

Danmarks Jægerforbunds hædersbevisninger gives for en særlig påskønnelsesværdig indsats på det jagtfaglige, jagtpolitiske eller på det jagtorganisatoriske område. Indsatsen skal være udført i Danmarks Jægerforbunds levetid, og modtageren skal ud over at opfylde de specielle kriterier i almindelighed være en værdig repræsentant for den danske jægerstand.

Hædersbevisningerne omfatter:

  1. Æresmedlemskab
  2. Aktivitetstegn
  3. Guldnål
  4. Sølvnål
  5. Bronzenål

Æresmedlemsskab

Hvem kan modtage: Medlemmer og ikke medlemmer
Hvad består det i: Emblem, diplom og gratis medlemskab
Hvem beslutter: Foreningens bestyrelse
Hvem tildeler: Foreningens generalforsamling
Hvor mange: Et par år mellem hver udnævnelse

Æresmedlemsskab - hent bestillingsblanket

Aktivitetstegn

Hvem kan modtage: Nuværende og tidligere medlemmer
Hvad består det i: Grøn nål og diplom
Hvem beslutter: Det stedlige HB-medlem
Hvem tildeler: På kredsmøder og jagtforeningsgeneralforsamlinger
Hvor mange: Max 3-4 pr. år. pr. kreds

Aktivitetstegn - hent bestillingsblanket

Bronzenål

Hvem kan modtage: Forhenværende og nuværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i jagtforeninger/kredse/regioner/HB - øvrige tillidsfolk, som har udført et længerevarende, bemærkelsesværdigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for jagtforening, kreds, region eller forbund - andre personer, der har udført et længerevarende og engageret arbejde til fremme af jagtens sag.
Hvad består det i: Bronzenål og diplom
Hvem beslutter: Det stedlige HB-medlem
Hvem tildeler: Kreds- eller repræsentantskabsmøde
Hvor mange: Max 1 år. kreds pr. år.

Sølvnål

Hvem kan modtage: Forhenværende og nuværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i
kredse/regioner/HB - øvrige tillidsfolk, dom har udført et længerevarende, bemærkelsesværdigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for kreds, region eller forbund - andre personer, der har udført et længerevarende og
engageret arbejde til fremme af jagtens sag.
Hvad består det i: Sølvnål og diplom
Hvem beslutter: Hovedbestyrelsen efter indstilling fra kredsformand
Hvem tildeler: Kreds- eller repræsentantskabsmødet
Hvor mange: Max 1 pr. kreds pr. år.

Guldnål

Hvem kan modtage: Enhver, dog fortrinsvis jægere, der yder eller har ydet en usædvanlig organisatoriske eller politisk indsats til gavn for jagten i Danmark eller internationalt.
Hvad består det i: Guldnål og diplom
Hvem beslutter: Hovedbestyrelsen - på eget initiativ eller efter indstilling fra kredsformand
Hvem tildeler: DJ på repræsentantskabsmødet.
Hvor mange: 1 pr. år.

Jubilæumsdiplomer

Medlemmer der har været medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund i mange år, kan betænkes med et jubilæumsdiplom og en nål. Danmarks Jægerforbund udsteder diplomerne ved hhv. 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 års- medlemskab.

Diplomerne bestilles af jagtforeningen på denne blanket.

Det er samme blanket som benyttes uanset antal år. Det er altid godt at være i god tid. I bedes der for indsende blanketten senest 14 dage før, overrækkelsen finder sted. Blanketten sendes til: 

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Att.: Naja Dichmann Rohde eller på ndr@jaegerne.dk 

Opdateret 2. august 2019/HSM