Hædersbevisninger & jubilæumsdiplomer

Hædersbevisninger

Danmarks Jægerforbunds hædersbevisninger gives for en særligt påskønnelsesværdig indsats på det jagtfaglige, det jagtpolitiske eller det jagtorganisatoriske område. Indsatsen skal (også) være udført i Danmarks Jægerforbunds levetid, og modtageren skal, ud over at opfylde de specielle kriterier, i almindelighed være anset for en værdig repræsentant for den danske jægerstand. Hædersbevisningerne omfatter:

 1. Æresmedlemskab
 2. Aktivitetstegn
 3. Guldnål
 4. Sølvnål
 5. Bronzenål

Æresmedlemsskab

 • Langvarigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for jagtforeningen
 • Særlig brav og eksemplarisk jæger
 • Personer uden for foreningen, der har haft særlig betydning for foreningen

Æresmedlemsskab - hent bestillingsblanket

Aktivitetstegn

Stor og dygtig jagtfaglig indsats til glæde for en større kreds af jægere.

Aktivitetstegn - hent bestillingsblanket

Bronzenål

 • Forhenværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i jagtforeninger/kredse/regioner/HB
 • Forhenværende øvrige tillidsfolk, som har udført et længerevarende, bemærkelsesværdigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for jagtforening, kreds, region eller forbund
 • Andre personer, der har udført et længerevarende og engageret arbejde til fremme af jagtsagen

Sølvnål

 • Forhenværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i kredse/regioner/HB
 • Forhenværende øvrige tillidsfolk, dom har udført et længerevarende, bemærkelsesværdigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for kreds, region eller forbund
 • Andre personer, der har udført et længerevarende og engageret arbejde til fremme af jagtsagen

Guldnål

Enhver, dog fortrinsvis jægere, der har ydet en usædvanlig organisatoriske eller politisk indsats til gavn for jagten i Danmark eller internationalt.

Jubilæumsdiplomer

Medlemmer der har været medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund i mange år, kan betænkes med et jubilæumsdiplom og en nål.

Det er Danmarks Jægerforbund, der udsteder diplomerne ved hhv. 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 års- medlemskab. Diplomerne bestilles af jagtforeningen på denne blanket. Det er samme blanket der er gældende uanset antal år.

Det er altid en god ting at være i god tid, og blanketten bedes derfor indsendt til:

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Att.: Naja Dichmann Rohde

eller på ndr@jaegerne.dk senest 14 dage før overrækkelsen skal finde sted.