Tilskud til jagtforeninger som følge af COVID-19

Flere jagtforeninger har efterspurgt økonomisk bistand fra Danmarks Jægerforbund som følge af COVID-19 restriktionerne i 2020. Hovedbestyrelsen og Organisationsudvalget har derfor drøftet mulighederne for bistand. Nu er foreningerne ved at åbne for aktiviteter igen og kan således gøre tabet op. En del foreninger har set frem til at kunne få et tilskud for at mindske tabet. Men med 860 foreninger må vi konkludere, at det ikke er muligt at give en økonomisk håndsrækning til samtlige jagtforeninger.

Fokus skal derfor være på de nødlidende foreninger, der reelt mangler likviditet for at kunne fortsætte. En ekstraordinær bistand til nødlidende jagtforeninger skal sikre, at foreningerne kan udbyde de hidtidige væsentlige aktiviteter for deres medlemmer, når COVID-19 restriktionerne igen tillader det.

 • Hvem kan komme i betragtning til tilskud?
  Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund, som vurderes at have et dokumenteret reelt likviditetsbehov, som ikke kan dækkes ad anden vej, og at foreningens underskud i 2020 er af sådant et omfang, at der kan rejses tvivl om foreningens fortsatte eksistens, eller at foreningen er nødt til at afhænde/nedlukke kontinuerlige aktiviteter, som efterfølgende ikke kan startes op igen.

 • Hvor meget kan foreningen søge i tilskud?
  Foreningen kan søge til den dokumenterede reelle likviditetsmangel.

 • Hvordan søger man tilskud?
  Via dette link finder du et ansøgningsskema til formået.

 • Ansøgningsfrister:
  Der er 2 ansøgningsfrister, hhv. 1. juni og 20. november 2021.

 • Hvordan vurderes ansøgningerne?
  Et udvalg, bestående af formanden for Organisationsudvalget og kredsformændene for hhv. kreds 4 og 6 vil vurdere ansøgningerne bl.a. ud fra antal aflyste arrangementer, mistet overskud, egenkapital, lokaler og fast ejendom.

DJ forbeholder sig ret til at prioritere blandt ansøgningerne og til at nedsætte det ansøgte beløb for at tilgodese flest mulige foreninger.

Spørgsmål kan rettes til Hanne Smedegaard (HSM@jaegerne.dk).