Juniorjægerpuljen

Juniorjægernes aktivitetspulje er fra 2019 lagt sammen med den tidligere Jagtforeningspulje, som derfor har fået nyt navn "DJ Puljen 2019". I finder ansøgningsskema til brug for juniorjægeraktiviteter under DJ Puljen 2020. 

Spørgsmål til puljen kan rettes til administrationen, Hanne Smedegaard, hsm@jaegerne.dk, mobil 21656075.