Jægernes Naturfond

Danmarks Jægerforbund stiftede i 2000 en selvstændig, erhvervsdrivende fond – Jægernes Naturfond. Fonden administreres af DJ, men er helt sin egen med egen fundats, strategi og bestyrelse.

Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab har besluttet, at alle medlemmer støtter Jægernes Naturfond med 20 kroner om året. Du kan blive klogere på fondens virke her.

Jægernes Naturfonds formål

Jægernes Naturfond har til formål at virke for:

  • at bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt,
  • at udnyttelse af naturens ressourcer, herunder specielt ved jagt, foregår på en bæredygtig måde,
  • at udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.

Bidrag til Jægernes Naturfond

Bidrag til fonden kommer først og fremmest fra Danmarks Jægerforbund, som hvert år yder 20 kr. til fonden pr. ordinært medlem. Det giver i sig selv giver ca. 1 mio. kr. til fonden årligt.

Derudover sker der forskellige indsamlinger til fordel for fonden, ligesom forskellige enkeltpersoner yder løbende bidrag via PBS eller MobilePay. Man kan desuden støtte fonden via sit testamente, ved at forestå en indsamling, ved at gennemføre et arrangement eller købe en af de varer, hvorfra overskuddet går til Jægernes Naturfond. Du kan se mere om, hvordan man støtter Jægernes Naturfond på fondens hjemmeside.

Den nuværende lovgivning kræver, at en fond modtager mere end 100 donationer á minimum 200 kroner årligt, for at donatorer kan trække beløbet fra i skat. Det håber vi i fonden, at vi kan opnå.

Du kan læse mere om fonden, de projektet fonden støtter, og hvordan du kan bidrage til fonden på fonden hjemmeside.