Strategi 2017 - 2021

Danmarks Jægerforbunds strategi beskriver, hvordan udviklingen af organisationen vil ske i periode fra 2017 - 2021.

Strategien er en af de tre grundsten i Jægerforbundets fundament. De andre to udgøres af organisationens vedtægter og natursyn.

Vedtægterne er Jægerforbundets ’love og regler’ og beskriver den officielle ramme for organisationens opbygning samt de regler og retningslinjer, der gælder for de enkelte medlemmer, tillidsfolk, ansatte og Jægerforbundet som helhed.

Natursynet ’RASKnatur’ beskriver Jægerforbundets holdninger inden for jagt, vildt, natur og miljø. Natursynet danner grundlag for, hvordan vi arbejder med at sikre muligheden for at benytte og beskytte naturen.

Strategien er den overordnede plan, der sætter retning og mål for arbejdet i Danmarks Jægerforbund.

DJ's mission

Danmarks Jægerforbund er til for medlemmerne. Vi varetager interesser, formidler viden og yder service for at give oplevelser, medvirke til bedre natur og bevare retten til jagt.

DJ's vision

Mest mulig jagt og natur.

 Læs Jægerforbundets strategi 2017 - 2021

Download Strategi 2017 - 2021 i pdf-format.