Om jagt og jægere

De seneste officielle tal fra Miljøstyrelsen viser, at der per 1. oktober 2017 er 176.941 jagttegnsløsere i Danmark. Blandt jagttegnsløserne er 11.387 kvinder, hvilket svarer til 6,4 procent, og det er det højeste, der nogensinde er registreret. Samme tendens ses i lande, som Danmark almindeligvis sammenlignes med.

Livsstilsforskere mener, at den stigende interesse for at gå på jagt ligger dybt forankret i det moderne menneske og er et alternativ til det stadigt mere stillesiddende kontorliv mange lever. Og vi forstår det godt, for jagten og jagtens verden byder på utallige gode oplevelser og stærke fællesskaber. Hagljagten til lands og vands, riffeljagten i tidlige morgentimer, hvor man hører naturen vågne og buejagtens intensitet er blot nogle få af de mange oplever, danske jægere henter i naturen.

Jægere gør andet end blot at gå på jagt. Danske jægere bruger årligt næsten 200 millioner kroner af egen lomme til naturbevarelse og udvikling af naturen. Det kan for eksempel være, når vi etablere og pleje levende hegn, remiser, vildtstriber, vandhuller og søer.

Hertil kommer, at jægerne via jagttegnsafgiften bidrager med omkring 100 millioner, hvoraf 17 millioner anvendes målrettet til naturforbedringer.

Hvad er en jagttegnsberettiget og en jagttegnsløser?

Der er 227.639 personer i Danmark, som på et tidspunkt har bestået jagttegnsprøven, og som indenfor de seneste 10 år har indløst deres jagttegn minimum én gang. Disse 227.639 personer er jagttegnsberettigede.

En jagttegnsløser er en jagttegnsberettiget person, som har indløst sit jagttegn i det pågældende år. I 2017 er der 176.941 jagttegnsløsere.

For at opnå bestået jagttegnsprøve, skal man deltage i et kursus, og bestå en skriftlig og en praktisk del samt en haglskydeprøve.

Når jagttegnet er erhvervet skal det indløses én gang årligt, hvis man gerne vil gå på jagt. Man kan først indløse sit jagttegn efter at have registreret sit vildtudbytte fra forrige jagtår. (Ny regel pr. 1. januar 2015).

Man kan godt lade sit jagttegn hvile i op til 10 år, inden man indløser sit jagttegn på ny. Hvis man i 10 år ikke har indløst sit jagttegn bortfalder retten til jagttegn, og prøven skal gennemføres og bestås igen, inden man igen kan indløse jagttegn.

Se mere om jagttegnsprøven her