Film: The Nature of Hunting

Danmarks Jægerforbund støtter projektet The Nature of Hunting, der er en film, der vil dokumentere betydningen af jagtturisme for lokalebefolkingen og naturbevarelsen på rejsemålene. Du kan også støtte projektet.

Jagtturismen i Afrika er ofte i strid modvind i medierne og på sociale medier verdenen over. Diverse dokumentarfilm, talk shows og aviser rider med på bølgen. Det er nemt at få opmærksomhed, hvis man publicerer noget provokerende om jagtturisme eller ”trofæjagt”, som medierne ynder at kalde det.

Men kritikken skyldes ofte uvidenhed om jagtturismens betydning for lokalbefolkningen sammen med naturbevarelsen og -forvaltningen i lokalområderne.

Den manglende viden skal der gøres noget ved. Derfor er der igangsat et arbejde med at få produceret en engelsksproget film om jagten i Afrika, med jæger og jagtskribent Jens Ulrik Høgh som primus motor. Det er målet, at filmen skal ud til TV stationer verden over og på sociale medier.

Filmen hedder The Nature of hunting - killing or conservation?

Det skal fremover være muligt for en glad jæger at lægge et billede ud på de sociale medier efter en legitim og bæredygtig jagt, uden at debatten løber af sporet med argumenter uden hold i saglighed.

- De indlysende konsekvenser af mindre jagtturisme er, at jagtområder omlægges til kvægfarme uden plads til vilde dyr. Et forbud imod jagtturismen vil fjerne grundlaget for hovedparten af det sydlige Afrikas vildt. Millioner af store vilde dyr vil i så fald blive skudt og ædt for at give plads til kvæg, forklarer Jens Ulrik Høgh og fortsætter:

- Ordet ”trofæjagt” bruges flittigt af jagtturismens modstandere for at antyde, at alting handler om, at nogle velhavende udenlandske jægere skal have et trofæ med sig hjem. I virkeligheden er det kun nogle ganske få procent af de dyr, der nedlægges i forbindelse med vildtforvaltningen, som eksporteres som trofæer. Jagten i det sydlige Afrika adskiller sig ikke på det punkt fra jagten herhjemme, men er blot en helt naturlig del af den lokale naturforvaltning.

Støt filmen The Nature of Hunting

Projektet støttes fagligt og administrativt af Danmarks Jægerforbund, men der er brug for midler til at realisere det. Derfor har vi brug for din økonomiske støtte.

Baggrunden for at Jægerforbundet bakker op om dette projekt er naturligvis den, at mange danske jægere hvert år drager udenlandsk, og at de negative udfald også påvirker den danske jagt og befolkningens syn på den.

Danmarks Jægerforbund er godkendt som en almennyttig organisation efter ligningslovens §8a. Det betyder, at alt støtte med beløb fra 1 krone og op til 15.600 kroner er fradragsberettiget. Derfor forestår Jægerforbund det praktiske ved indsamlingen.

Alle beløb kan hjælpe produktionen af filmen.

Støt derfor projektet via MobilePay på nummer 81 77 44 39. I bemærkningsfeltet skal du skrive dit fulde navn og dit cpr. nr. - så modtager du automatisk dit fradrag.

Som privat person kan du støtte med op til 15.600 kroner og opnå fradrag.

Vil du støtte projektet som virksomhed eller med et større beløb, er der også muligheder. Kontakt Jens Kjær på 88 88 75 37 eller jkj@jaegerne.dk, så hjælper han med de nærmere detaljer.

Målsætningen for projektet er at indsamle mindst 250.000 kr. De indsamlede midler går ubeskåret til projektet. Opnås dette beløb ikke og kan projektet ikke realiseres, vil de indbetalte beløb blive returneret til bidragsyderne.

Indsamlingen foregår i Danmark via Danmarks Jægerforbund, og derudover foregår der også en indsamling på internationalt niveau.

Du kan også støtte ved en bankoverførsel, hvis du ikke har MobilePay:

  • Reg. Nr. 7854 - Konto nr. 1375529
  • IBAN-nummer: DK8778540001375529
  • BIC-kode/SWIFT-adresse: JYBADKKK

I teksten påføres:

  • CPR nummer
  • Teksten ”Nature of Hunting”
  • Personens navn

Ved bankoverførsel skal beløbet, der støttes med, dog være på minimum 200 kr. før det bliver indberettet til skat.

Få mere information

Følg projektet her https://www.facebook.com/thenatureofhunting/

Du kan se et klip fra Aftenshowet om jagtturisme med Jens Ulrik Høgh her.

Læs en kronik fra af Jens Ulrik Høgh om jagtturismens konsekvenser her.