OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. april 2022

Kirsten Skovsby genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse

På årets generalforsamling i Friluftsrådet i weekenden var der valg af ny formand og kampvalg om de seks ledige pladser i bestyrelsen. Kirsten Skovsby, der er jægerforbundets repræsentant i bestyrelsen, blev genvalgt, og Dansk Falkejagt Klub gik fra at være B- til A-medlem i Friluftsrådet.

Tekst og Foto: Morten Sinding-Jensen

Friluftsrådet havde som noget nyt valgt at afholde deres generalforsamling på en lørdag og denne gang i smukke omgivelser på Hotel Munkebjerg ved Vejle.

Balance i beretningen

Den afgående formand Niels-Christian Levin Hansen, der har været formand i de sidste tre år, kom i sin beretning ind på, at engagementet og diversiteten blandt medlemmerne i Friluftrådet netop er styrken. Han sporerede også optimisme i forhold til at få de lokale friluftsråd til at fungere og anerkendte de lokale friluftsråds store arbejde.

Han rundede også Friluftsrådets indsats for bedre adgang til naturen i både det åbne land og i skovene, og udtrykte begejstring over initiativet Danske Naturstier fra september 2021, der netop skal forbedre danskernes adgang til naturen. Beskyttelsen af og hensynet til naturen var også i fokus i beretningen. Endelig kom han ind på Friluftsrådets interessevaretagelse, vis succes efter hans opfattelse afhænger af at være synlig og melde klare budskaber ud.

På fotoet herover ses fra venstre DJ-formand Claus Lind Christensen, den nyvalgte formand for Friluftsrådet  Annesofie Bjerre og Kirsten Skovsby, jægerforbundets repræsentant.

Balance et nøgleord

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, takkede for beretningen og adresserede balancen mellem friluftslivet og naturhensyn:

- Balance er et nøgleord. Adgang til såvel den blå som den grønne natur er selvsagt væsentlig for friluftslivet, men vi skal huske at vægte såvel vores som naturens behov. I Danmarks Jægerforbund prioriterer vi i følgende rækkefølge: vildtet, jagten og jægeren. I Friluftsrådet kunne det hedde naturen, friluftslivet og mennesket.

Niels-Christian Levin Hansen var enig med Claus Lind Christensen i behovet for balance og tilføjede, at det, at man i Friluftsrådet kæmper for sidemandens muligheder, gør argumentationen endnu stærkere.

Valg til bestyrelsen

Den nuværende næstformand gennem to år, Annesofie Bjerre, var eneste opstillede kandidat til formandsposten, så det valg var hurtigt overstået, mens der var kampvalg om de seks bestyrelsesposter, hvor af den ene kun var for et år, da Annesofie Bjerre som nyvalgt formand efterlod en top plads for et enkelt år.

Genvalg til DJ’s repræsentant

Hver kandidat fik to minutter til at motivere sit kandidatur. Kirsten Skovsby sagde bl.a.:

- Jeg er slet ikke færdig endnu. Faktisk er vi kun lige begyndt arbejdet med Friluftsrådets adgangspolitik. Det arbejde, som udvalget udførte, er ikke mindre end fantastisk. Udvalgets medlemmer har vist, hvad mangfoldigheden i Friluftsrådet kan, når vi gør det sammen og med respekt for de forskellige synspunkter. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte.
Kirsten Skovsby sagde afslutningsvis, at hun gerne vi fortsætte arbejdet med at gøre Friluftsrådet til en stærk paraplyorganisation, der står på et fundament af mangfoldighed, et arbejde som hele tiden skal vedligeholdes, og et arbejde som vi aldrig når til ende med!

Efter afstemningen stod det klart, at der var genvalg til Flemming Torp, Kirsten Skovsby og Leif Nielsen, mens Thomas Bach fra DIF, Lone Sand fra DGI og Stefan Stürup fra Dansk Ornitologisk Forening er nye i bestyrelsen.

Fra B- til A-medlemskab

Dansk Falkejagt Klub havde inden generalforsamlingen anmodet bestyrelsen i Friluftsrådet om at blive optaget som A-medlem, hvor man blandt andet har to stemmer, mens man kun har én stemme som B-medlem. Dette blev indstillet af bestyrelsen og konfirmeret af forsamlingen.