Offentliggjort den: 05. juli 2021

Udsætning af fasaner – dette skal du være OBS på

Sæsonen for udsætning er i gang, og der er mange ting ud over selve den daglige pasning af det udsatte vildt, man skal være opmærksom på.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

Når man opdrætter mere end 100 stk. fjervildt eller producerer mere end 200 æg er man omfattet af Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt. Det betyder også at man skal teste sin besætning for fugleinfluenza. Når du køber udsætningsklart fjervildt, skal de derfor ledsages af en blanket som dokumenterer at fuglene stammer fra en besætning testet fri for fugleinfluenza.

Den rutinemæssige og lovpligtige overvågning af fugleinfluenza i fjervildtopdræt, er vigtig. Fugleinfluenza ses ofte i vilde bestande og nogle gange også i fjervildtopdræt. Testen sikrer af fugleinfluenza ikke flyttes fra opdrættes fjervildt og ude i naturen eller i sidste ende, ind i fjerkræindustrien. I løbet af 2021 har Danmark været ramt af en højpatogen fugleinfluenza til store gene for de ramte fjerkræproducenter og enkelte fjervildtopdrættere. Det er vigtigt at købe sit fjervildt fra registrerede besætninger, så der fortsætter at være tillid til det overvågningsprogram der er for fugleinfluenza i fjervildtopdrættet.

Køb dansk!

Danmarks Jægerforbund opfodrer til at man køber fjervildt produceret og opvokset i Danmark. Den danske bekendtgørelse om opdræt af fjervildt har fokus på at fjervildt opdrættet i Danmark skal opdrættes under forhold, der gør dem bedst muligt egnede til at begå sig i naturen efter udsætning. Der er krav til berigelse i form af vegetation og siddepinde i løbegårdene i fasanopdræt. Blandt andet skal fasankyllinger senest når de er fire dage gamle have adgang til en overdækket forgård, som skal tilføres miljøberigelse, for eksempel i form af græstørv.

Kyllingernes ”pecking drive” gør at de straks undersøger den berigelse de bliver præsenteret for. Undersøgelser viser, at fasaner som har mulighed for at fange insekter og æde frø og plantedele under opdrætsperioden, giver en bedre udvikling af deres fordøjelsessystem og gør dem mindre afhængig af supplerende fodring da de er bedre i stand til at håndtere og fordøje naturlige fødeemner.

Sporbarhed

Når du har sat dine fasankyllinger ud - eller andet fjervildt - skal du inden for en uge anmelde udsætning til Miljøstyrelsen. Indberetningen foretages elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er vigtigt at du husker at indberette din udsætning. Først og fremmest fordi det er lovpligtigt, men også fordi det var var en af de aftaler som blev indgået under det seneste udsætningsforlig, som var med til at sikre det der kunne skabes enighed om et forlig blandt organisationerne i Vildtforvaltningsrådet.

Det næste du skal huske er at føre optegnelser over din udsætning. Det vil sige, at du på et kort markerer dine udsætningspladser, f.eks. med et tal. På et andet ark skriver du ned hvor mange stykker fjervildt der er udsat på hvilke udsætningspladser og på hvilke dage. Disse papirer skal du ikke sende ind nogen steder men beholde selv. De skal gemmes i to år og hvis Fødevarestyrelsen en dag kommer på kontrolbesøg, vil de forlange at se dem.

Du finder et udkast til optegnelser over udsætning her (du skal kun finde et brugbart kort selv).

Hvis du har spørgsmål om udsætning, sporbarhed, biotopplaner, anmeldelse af udsætning eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte Danmarks Jægerforbund på 88887500, så hjælper omstillingen med at finde en medarbejder, der kan besvare dit spørgsmål.