Offentliggjort den: 11. marts 2020

Husk at indberette dit vildtudbytte - eller mist jagttegnet

Indberetter du ikke vildtudbytte på mitjagttegn.dk, får du ikke udstedt et nyt jagttegn, og samtidig får du som riffeljæger et problem med politiet, da du uden jagttegn ikke længere lovligt kan eje jagtrifler mv.

Tekst: Mikala Høj Laursen og Nicholai Vigger Knudsen

Jagttegnet for denne jagtsæson udløber den 31. marts, og det skal derfor fornyes til det kommende jagtår. Det er et lovkrav at være i besiddelse af et gyldigt jagttegn, når du går på jagt, er på skydebane, transporterer våben eller er ejer af en eller flere jagtrifler.

Våbentilladelser til riflede jagtvåben er nemlig betinget af et gyldigt jagttegn og jagttegnet skal derfor fornyes hvert år inden den 31. marts for det kommende jagtår, ellers er du i ulovlig våbenbesiddelse. Straffen for ulovlig våbenbesiddelse pga. manglende fornyelse af jagttegn, er i øjeblikket omkring 3.000 kr.

OBS til riffeljægerne

I forbindelse med ansøgning og betaling af det nye jagttegn kræver Miljøstyrelsen, at du har indberettet vildtudbytte, inden dit nye jagttegn kan udstedes. Ejer du ikke riflede våben, men kun glatløbede haglvåben, er det lovligt at opbevare disse i dit våbenskab uden at forny dit jagttegn. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde glatløbede haglvåben, selvom de ikke indløser jagttegn.

Her skal du dog være opmærksom på, at du kun må besidde våbnene, det vil sige, de må alene opbevares i dit våbenskab. Du må hverken erhverve, bære eller anvende dem. Hvis du ikke indløser dit jagttegn, må du heller ikke være i besiddelse af ammunition.

Alle med jagttegn, der giver adgang til jagt, skal indberette

Husk, at du har pligt til at indberette vildtudbytte, også selvom du ikke har nedlagt noget eller slet ikke har været på jagt, her skal du indberette at vildtudbytte er 0. Du kan med fordel bruge vildtudbytteindberetningen som din jagtjournal og løbende indberette det vildt, som du måtte nedlægge. Hvis du for eksempel allerede efter den første andejagt i september indberettede de ænder, du nedlagde, har du indberettet noget, og du undgår dermed, at Miljøstyrelsen tilbageholder dit kommende nye jagttegn.

Du skal naturligvis stadig indberette de øvrige stykker vildt, som du nedlægger i resten af sæsonen. Vildtudbyttestatistikken er et vigtigt redskab i vildtforvaltningen, og den bidrager blandt andet til et bedre grundlag for fastsættelse af jagttider.

Har du jagttegn, men har du endnu ikke bestået haglskydeprøven, skal du ikke indberette vildtudbytte.

Særlig indberetning ved buejagt på hjortevildt

Siden 1. september 2018 har då-, kron- og sikavildt kunnet jages med bue. Har du nedlagt hjortevildt med buen, skal du indberette vildtet på en særlig måde. Miljøstyrelsen har nemlig udgivet et særskilt indberetningsskema til formålet. Skemaet downloades fra styrelsens hjemmeside og udfyldes elektronisk, hvorefter du sender det pr. e-mail til Miljøstyrelsen. Husk at indberette senest den 31. marts.