Offentliggjort den: 25. marts 2020

Aflysning af jagt-, riffel-, hagl- og buejagtprøver

Ny foreløbig slutdato for aflysninger: Alle jagt-, riffel, hagl- og buejagtprøver aflyses frem til 4. maj 2020.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Som følge af den stadig mere alvorlige situation omkring corona-smitten i Danmark, og den risiko for smittespredning, som afholdelse af prøver og arrangementer indebærer for både prøvedeltagere og prøvesagkyndige, aflyses alle planlagte jagtprøver, buejagtprøver, riffelprøver og haglskydeprøver, foreløbig frem til den 4. maj 2020.

Det oplyser Miljøstyrelsen, som, i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Foreningen af Danske Buejægere, følger udviklingen i corona-epidemien nøje, i forhold til afholdelsen af prøver i 1. halvår 2020.

Denne nye dato, den 4. maj, forlænger perioden med aflyste prøver i yderligere to uger. Seneste slutdato lød således på den 20. april.

Da de fleste skydebaner er lukkede i den næste måneds tid grundet corona-smitten, vil det desuden rent praktisk være meget svært at forberede sig til jagtprøver og skydeprøver i april måned.

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Foreningen af Danske Buejægere og Jagttegnslærerforeningen, undersøge mulighederne for at afholde de aflyste prøver på et senere tidspunkt inden sommerferien. Men dette afhænger selvsagt af myndighedernes anvisninger, og af hvordan situationen i øvrigt udvikler sig i den kommende tid.

Hold dig løbende orienteret om nyt her på siden, samt hos Miljøstyrelsen og hos foreningen af danske buejægere