OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. maj 2019

Kort og godt om jagtriflen

Hvordan er reglerne for riffeljagten i Danmark, Norge og Sverige - og hvordan er det nu med f.eks. halvautomatiske rifler og riffelprøven? Få svarene i artiklen her.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen

I Danmarks Jægerforbund får vi en del henvendelser fra medlemmer vedr. reglerne for brugen af jagtriffel. Derfor har vi opsummeret nedenstående pointer. Teksten er en introduktion, som besvarer nogle af de oftest stillede spørgsmål vedr. jagtriflen.

Riffelprøve før riffeljagt?

Den 21. januar 1994 skrev daværende miljøminister Sven Auken under på en jagttegnsbekendtgørelse, hvori der blev indført krav om, at danske jægere skulle aflægge og bestå en skydeprøve med jagtriffel, hvis de ønskede at gå på riffeljagt. I bekendtgørelse om jagttegn står der i dag, at ”Jagt og regulering med jagtriffel må kun udøves af personer, der

  1. har bestået riffelprøven efter reglerne i dette kapitel, og som har påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med jagtriffel, eller
  2. uden at bestå riffelprøven har opnået ret til påtegning om tilladelse til riffeljagt på jagttegnet i henhold til tidligere gældende regler.”

Jagtriffel skal i denne sammenhænge forstås som et riflet våben med centraltænding. Det betyder dermed, at du godt kan gå på jagt med salonriffel uden at have bestået riffelprøve – du skal dog have bestået jagttegns- og haglskydeprøve.

Personer, der imellem den 1. april 1993 og 1. april 1994 havde politimesterens tilladelse til at besidde jagtriffel (våbentilladelse), kan uden at bestå riffelprøven få påtegning på jagttegn. For de personer vil der på jagttegnet stå ”riffeljagt tilladt”, hvor der for dem der har bestået riffelprøven vil stå ”Riffelprøve bestået” efterfulgt af datoen hvor prøven blev bestået.

Hvis du mener at du er berettiget til, at der skal stå ”riffeljagt tilladt” på dit jagttegn, skal du overfor Miljøstyrelsens jagttegnskontor dokumentere, at du havde våbentilladelse til en jagtriffel i ovenstående periode. Hvis du allerede har lov til at gå på riffeljagt i Danmark, men af en eller anden årsag gerne vil op til en riffelprøve, skal du ikke være nervøs for konsekvenserne, hvis ikke du består første gang. Hvis du allerede har lov til at gå på riffeljagt, mister du ikke den ret selvom du ikke består prøven.

Læs og se mere om riffelprøven her.

Lidt om riffeljagt i Sverige

Hvis du vil på riffeljagt i Sverige, kræver det svenske Naturvårdsverket (svarer til vores danske Miljøstyrelsen) ikke, at du skal have bestået den danske riffelprøve, men blot at du lovligt må gå på jagt i Danmark. Altså, at du har bestået den danske jagttegns- og haglskydeprøve. Hvis du vil på bjørnejagt skal du have bestået en bjørneskydeprøve og mange svenske jagtkonsortier kræver, at man årligt består en elgskydeprøve. Sidstnævnte er dog ikke et krav fra myndighederne.

Læs mere om jagt i Sverige her.

Lidt om riffeljagt i Norge

Hvis du ønsker at gå på riffeljagt i Norge skal du kunne dokumentere, at du har tilladelse til at drive tilsvarende jagt i Danmark,. Det betyder, at du kun kan jage med riffel, såfremt du har et dansk jagttegn med teksten "Riffelprøve bestået" eller "Riffeljagt tilladt" påskrevet.

Nordmændene tilbyder to typer jagttegn (jegeravgiftskort). Et der kun giver tilladelse til at jage småvildt, og et andet der giver tilladelse til at jage både små- og storvildt. Danske jægere, der ønsker at jage storvildt i Norge, skal således være indehaver af et dansk jagttegn med teksten "Riffeljagt tilladt" eller Riffelprøve bestået".

Læs mere om jagt i Norge her.

Jagt med halvautomatisk riffel

Halvautomatiske rifler kan for jægere som udgangspunkt anvendes til tre forskellige aktiviteter: Jagt, regulering og jagt i udlandet.

  • Jagt: I forbindelse med jagt i Danmark skal halvautomatiske rifler være permanent plomberet, så de kun kan indeholde to patroner. Det er altså ikke nok at man bare har et aftageligt magasin, der er plomberet. Hvis man har en halvautomatisk riffel med aftageligt magasin, skal dette være permanent fikseret til våbnet.

  • Regulering: Reglerne for anvendelse af halvautomatiske rifler til regulering er som udgangspunkt de samme som til jagt, dog med den undtagelse, at vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at man til rågeregulering (og kun rågeregulering) kan anvende halvautomatiske salonrifler, der kan indeholde mere end to patroner.

  • Jagt i udlandet: Da visse lande tillader at man kan anvende halvautomatiske rifler, som kan indeholde mere end to patroner, må man gerne eje disse i Danmark, og man må gerne gå på skydebanen og træne med dem. Hvis man ønsker at jage med dem i Danmark, skal man dog have dem plomberet.