Hjælp miljøet: God ide belønnes med 25.000 kr.

Har du en god ide til at modvirke, at der havner patronhylstre i havet? Så er det nu, at du skal komme frem med din ide. Det rigtige forslag belønnes med en stor kontant pengepræmie.

Skrevet af: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund, 24. januar 2019

OBS: Problemerne med mailen konkurrence@jaegerne.dk er nu løst.

Både vi jægere og resten af samfundet kan ikke være tjent med, at der havner plastik i havet. Danmarks Jægerforbunds Strand- og Havjagtsudvalg har gennem længere tid arbejdet på at finde løsninger på problematikken.

Løsninger søges

Regeringen kom for nylig med deres plasthandlingsplan. I den fremgår det, at landets jægerne skal sørge for at undgå plastforurening. Med hensyn til haglskålene arbejder Danmarks Jægerforbund i øjeblikket på at få producenterne til at udfase haglskåle af plast og erstatte dem med biologisk nedbrydelige alternativer.

Hvad angår selve patronhylstrene, er det imidlertid jægernes ansvar at sørge for, at de ikke havner i havet. Især i forhold til brug af halvautomater og pumpguns er der en udfordring, da hylstrene fra disse våbentyper bliver kastet flere meter væk fra våbnet og dermed havner i vandet. Det er blandt andet denne problematik, som jægerforbundets politikere nu prøver på at få løst:

– Vi synes, at det ville være en rigtig god ide at få landets strand- og havjægere til at indsende deres ideer til at forhindre, at patronhylstrene havner i havet og på stranden. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange kreative og småsære løsninger derude. Jeg har selv kendskab til, at mange har gjort deres egne opfindelser, og dem skulle vi meget gerne have frem i lyset, siger John Friborg, der er formand for Strand- og Havjagtudvalget i Danmarks Jægerforbund.

Stor pengepræmie

Din ide skal være jægerforbundet i hænde senest 1. maj 2019. Herefter sætter en fagjury sig sammen og gennemgår de indkomne forslag. Du kan indsende dit forslag både som skitse, foto, video eller tekst.

– Panelet skal kigge på, hvordan forslaget virker rent teknisk og praktisk. Og så skal der naturligvis ses på mulighederne for at få udbredt ordningen og eventuelt sat den i produktion. Jeg håber på, at vi kommer til at se rigtigt mange kreative forslag, der kan være med til at løse et meget alvorligt problem, siger John Friborg.