OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Heftig debat på kredsmøde på Fyn

Det er flere årtier siden, så mange medlemmer har deltaget i årsmødet på Fyn, og det var ikke kun valget af hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand, der tiltrak så mange medlemmer.

Skrevet af: Marianne Andersen, 03. marts 2017
Foto af: Marianne Andersen

Salen i Ejby Hallen var fyldt med tæt på 170 mennesker, da kredsformand Georg Guldberg Jensen bød velkommen til årsmødet. Der var 152 stemmeberettigede, resten var tilhørere.

Som dirigent valgtes Jægerforbundets advokat Jakob B. Sørensen, og da de indledende formaliteter var på plads, kunne selve kredsmødet begynde.

Kredsformandens beretning

Georg Guldberg Jensen startede med at fortælle, at han op til kredsmødet havde modtaget adskillige mails, der relaterede til hans opstilling som hovedbestyrelsesmedlem. Nogle ganske uskyldige, andre ønskede ham hen, hvor peberet gror. Enkelte havde været direkte truende, ikke kun mod ham selv, men også mod hans familie. Det, synes han absolut ikke, var i orden.

− Der har været megen uro omkring mit kandidatur og enkelte jægerråd har ikke deltaget i kredsbestyrelsens arbejde, sagde kredsformanden og tilføjede:

− Der skal dog ikke herske tvivl om, at uanset hvad, der er foregået, rækker kredsbestyrelsen hånden frem og ønsker alle jægerråd repræsenteret i kredsbestyrelsen i fremtiden. En fortsat periode med mudderkastning gavner ingen.

Til slut omtalte Georg Guldberg Jensen kredsens aktiviteter i 2016 samt flere af de forestående aktiviteter i 2017. Han sluttede med at takke fagkoordinatorerne for deres store og engagerede arbejde for jægerne.

En større debat blev indledt

Formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, fortalte forsamlingen, at han forholder sig neutralt i debatten på Fyn, men at både han og Jægerforbundet vil gøre alt, hvad der er muligt, for at hjælpe et godt samarbejde på vej.

− Jægerforbundet er blevet bedt om at hjælpe, så kredsen kan komme videre, og det gør vi selvfølgelig gerne. For i Jægerforbundet har alle brug for hinanden - for jagtens skyld.

Claus Harboe, der deltog i et krisemøde for fynske jægere den 13. februar, hvor kredsbestyrelsen ikke var inviteret, var første taler:

− Dette er ikke en personlig hetz, men et troværdighedsproblem. Mødet den 13. februar var en dialog mellem engagerede jægere, for der er mistillid mellem kredsen og jægerne.

Jørn William Knudsen orienterede om det mistillidsproblem, der havde været mellem Kaj Refslund og jagthornsfolkene, men opfordrede forsamlingen til, at man i stedet for et eventuelt mistillidsvotum til kredsbestyrelsen gav et tillidsvotum.

Der var en lang række delegerede, der ønskede ordet, og på et tidspunkt opfordrede dirigenten til, at man ikke gik ind i personspørgsmål for personer, der ikke var til stede.

Valg af hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand

De delegerede ønskede en skriftlig afstemning til valget af hovedbestyrelsesmedlem.

Dette var ikke muligt, da der kun var én kandidat opstillet nemlig Georg Guldberg Jensen, og han blev dermed valgt. Jægerrådene på Fyn havde alle opstillet Georg Guldberg Jensen som eneste kandidat.

I stedet for kunne der stemmes om, hvor mange der havde tillid til Georg Guldberg Jensen, og dirigenten formulerede derefter afstemningstemaet således:

’Har du tillid til Georg Guldberg Jensen som hovedbestyrelsesmedlem? Ja eller nej.’

Da stemmerne var talt op, viste resultatet, at 86 af de stemmeberettigede stemte ja, 61 stemte nej, og to stemte blankt. Tre stemmesedler blev ikke afleveret.

Med denne tillidserklæring kunne Georg Guldberg Jensen trække i arbejdstøjet som nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem for hele Fyn.

Ny kredsformand og suppleant til hovedbestyrelsen

Som kredsformand og suppleant til hovedbestyrelsen var der også kun én kandidat stillet op - Michael Bregnholm Søgaard. Også han blev valgt.

Michael Bregnholm Søgaard ser frem til et godt samarbejde med kredsbestyrelsen og medlemmerne imellem. Han gav dog udtryk for, at det nok bliver opad bakke i begyndelsen, men at han er klar til at tage fat på opgaven.

Efter indlæg fra DJ’s formand Claus Lind Christensen og direktør Michael Stevns lukkede Georg Guldberg Jensen mødet med at takke for en god debat med skarpe indlæg.