Jagttider og dialogmøder

I 2017 skal Vildtforvaltningsrådet give en indstilling til revision af jagttiderne.

Da emnet naturligvis optager mange jægere, har vi samlet informationerne om dette arbejde. Vi opfordrer alle interesserede til at følge med her:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politisk-arbejde/aktuelle-sager/jagttidsforhandlinger/

Siden vil løbende blive opdateret, når der er nyt. 

Invitation til dialogmøder om jagttider

På ovennævnte side finder du dels det datagrundlag, der er til rådighed, men også de vigtigste datoer for processen. Denne oversigt er netop opdateret med tidspunkter for dialogmøder rundt om i landet,. Der afholdes et møde i hver kreds. 

Du finder tid, sted og tilmeldingsmulighederne her:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politisk-arbejde/aktuelle-sager/jagttidsforhandlinger/tidsforlob-jagttidsforhandlinger-2016-18/

 

Fastsættelse af jagttiderne

Vil du vide mere om hvordan jagttiderne fastsættes, kan denne film anbefales: