Våbenansøgning gøres digitalt

Rigspolitiet gennemfører i disse måneder store ændringer i sagsbehandlingen af våbensager. Politiets ambition er, at sagsbehandlingen i fremtiden kommer til at foregå hurtigere og nemmere for både jægere, våbenhandlere og politiet selv.

Som nok de fleste allerede er opmærksomme på, så har rigspolitiet sammenlagt alle våbenkontorerne i to hovedcentre. Ét i Vestdanmark med navnet Administrativt Center Vest (ACV) i Holstebro og ét i Østdanmark med navnet Administrativt Center Øst (ACØ) i Taastrup.

ACØ behandler våbensager for alle med bopælsadresse øst for Storebælt, og ACV behandler våbensager for alle med bopælsadresse vest for Storebælt. Kun ansøgninger, som vedrører skydebaner, behandles fortsat i de lokale politikredse.

I de nye centre er det ikke muligt at møde op personligt for at søge om våbentilladelser, våbenpas osv. Al ansøgning skal i dag ske per post eller via den elektroniske ansøgning på nettet. Om ganske kort tid bortfalder muligheden for at ansøge per post, hvorefter det KUN er muligt at klare sine våbensager via computeren, medmindre – naturligvis – at man er fritaget for den digitale løsning. I en af de næste artikler kan du læse mere om, hvordan den elektroniske tilmelding foregår.

Foruden skydevåben behandler centrene også ansøgninger til blankvåben samt skarpe og spidse våben over 12 centimeter. Jagtknive er undtaget, da de ikke kræver tilladelse. Endelig behandler centrene ansøgninger om at få tilladelse til at genlade. 

Lad være med at møde op

Som nævnt i begyndelsen af artiklen, så nytter det intet at møde op personligt. Ja, det kan faktisk ikke lade sig gøre, siger lederen af Administrativ Center Vest, Våben, sektionsleder Jette Lauritsen.

– Det er ikke for at fornærme folk, men vi tager ikke imod personligt fremmøde. Hvis man forestiller sig, at en jæger banker på her, så vil vi bede ham eller hende gå hjem og klare det via internettet. Man kan IKKE få hverken råd eller vejledning på den enkelte politistation længere. Jeg er godt klar over, at nogle jægere har det problematisk med PC og internet, men de må bede om hjælp fra familiemedlemmer eller venner.

Ovenstående gælder dog selvfølgelig ikke, hvis man er fritaget for den digitale løsning.

Gratis EU-våbenpas

Udfærdigelse eller forlængelse af EU-våbenpas er stadig gratis. Men hvert år oplever konsulent ved ACV Henrik Møller og hans kollegaer, hvordan mange jægere bliver ubehageligt overraskede over, at en tilladelse er løbet ud, når de ellers er klar til at rejse til udlandet.

– Husk nu at tjekke udløbsdatoen på både våbenpasset og våbentilladelserne. Det er jo mildt sagt surt at opdage kort tid før afrejse, at man ikke længere har et gyldigt EU-våbenpas, eller at tilladelsesperioden for det våben, man skal have med, er overskredet, siger Henrik Møller. 

Administrativt Center Vest (ACV)
Jægere, der bor vest for Storebælt, skal sende ansøgninger til Administrativt Center Vest (ACV) under Midt- og Vestjyllands Politi: 

Midt- og Vestjyllands Politi
Brogårdsvej 1
7500 Holstebro

E-mailadresse: mvjyl-vaaben@politi.dk
Telefon: 96 10 14 49
Mandag – torsdag: 9-15 og fredag: 9-13

Administrativt Center Øst (ACØ)
Jægere, der bor øst for Storebælt, skal sende ansøgninger til Administrativt Center Øst (ACØ) under Københavns Vestegns Politi:

Københavns Vestegns Politi
Thistedgade 10
2830 Taastrup

E-mailadresse: kbhv-acoe-vaaben@politi.dk
Telefon: 43 86 15 00

Mandag – torsdag: 9-15 og fredag: 9-13

Denne artikel er første gang bragt i Jæger nr. 5, 2015. 
Du finder læse hele Jæger i pdf-format på Medlemsnettet.