Test af vildtkameraer 2020, Et døgnåbnet øje i reviret

Mange moderne vildtkameraer tilbyder et hav af muligheder, men er billederne også skarpe, er kameraerne hurtige nok, og kan de betjenes af tekniktumper?

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Det er ikke mange år siden, at kikkerten og tålmodigheden måtte tages i brug, hvis revirets vildt-bestand skulle vurderes. Med tilgængeligheden af vildtkameraer er det til gengæld i dag muligt at foretage denne research med rygstykkerne lunt plantet mod stuens sofahynder, hvorfra reviret kan overvåges via telefon eller computer. Udviklingen indenfor vildtkameraer er faktisk gået lige så hurtig som med eksempelvis mobiltelefoner, og i ganske nær fremtid vil det være muligt at følge livets gang på reviret gennem live-transmission via et vildtkamera.

I skrivende stund er vi ikke helt der endnu, men i denne test har vi haft vildtkameraer i hænderne, som kan betjenes med en APP, SMS eller indstilles via computeren, og som formår at sende fotos og video sekunder efter optagelserne.

De 14 kameraer, der var tilmeldt denne test, ligger i prisklasser fra omkring en tusse (under 500 kroner på tilbud) og op til cirka 3.700 kroner. Vi bedømte dem bl.a. på, hvilke der er lettest at betjene, sensorens og objektivets rækkevidde, vinkel, følsomhed og meget andet.

 

Håndtering
Nogle kameraer er meget simple at indstille, mens andre er teknologiske vidundere. Bl.a. leveres Spypoint Link Micro, Nightowl, Spromise og to af Bolyguard-kameraerne med mulighed for at sende fotos og/eller video til bl.a. app, telefon eller computer. Nogle af disse avancerede kameraer har tovejskommunikation, så de kan styres via SMS, mens andre kan sættes op i computeren og/eller styres i en app og/eller direkte på kameraet, mens andre igen skal betjenes rent manuelt. Som udgangspunkt virkede de avancerede muligheder lidt skræmmende for en teknologisk analfabet som undertegnede, men da jeg først fik sat mig ind i tingene, var alle kameraer faktisk ret simple at sætte op og gøre klar, hvorfor alle modeller på dette parameter fik en god pointscore. De to Stealth-kameraer var lidt sværere at greje, hvis man vil lave en personlig indstilling udover de allerede indkodede indstillinger, hvorfor de blev trukket et enkelt point. 

Indstillinger og funktioner
Moderne vildtkameraer kan have et hav af funktioner og indstillingsmuligheder: Udover almindelige fotos, som evt. kan tages i forskellige kvaliteter, intervaller og serieantal, er det også på mange kameraer muligt at optage videosekvenser i forskellige intervaller, kvaliteter og længder eller at lave timelapse. Mange jagtrelaterede opgaver vil kunne klares med fotofunktionen, men videoklip giver alligevel ofte bedre mulighed for at studere eksempelvis en opsats fra flere vinkler, end fotos gør. Sendefunktion er klart en fordel, hvis man har langt til reviret eller skal bruge kameraet ved eksempelvis en fælde, mens timelapsefunktionen ikke synes lige så værdifuld, da den primært giver mulighed for at registrere vildt i dagslys. Nogle kameraer har ”ekstrafeatures” som genkendelsesteknologi, indikationslysdiode, der viser, hvilket område kameraet dækker, eller tovejskommunikation, men at inddele kameraerne efter en præcis formel baseret på de forskellige indstillingsmuligheder er kompliceret.

Ved pointgivningen valgte jeg derfor at tildele maks.-point til de kameraer, der giver mulighed for både foto, video, timelapse, og som kan sende information med eksempelvis MMS eller GPRS, mens kameraerne herefter fik færre point for færre funktioner. De to Spromise-modeller, det prisbillige Nightowl og to af Bolyguard-kameraerne har det hele, mens eksempelvis Primos- og Stealth-kameraerne, Bushnell, Bolyguard SG 520 og Mike Hammer holder tingene mere simple.

Fotokvalitet
Nogle kameraer – eksempelvis Bolyguard SG 880, Bolyguard MG 983, Bushnell og Stealth Cam DS4K – kan indstilles til at tage fotos med mange megapixel, helt op til 36 MP for Bolyguard MG 983’erens vedkommende. Mange megapixel gør det og ikke alene, da også sensoren, der lagrer billederne, har betydning for kvalitet-en, ligesom kameraets objektiv og luk-ketid indvirker på billedets endelige kvalitet og dermed muligheden for at se detaljer. I denne test afprøvede vi kameraerne indstillet til både høj og lav billedopløsning og under forskellige vejrforhold. Pointene blev primært givet på baggrund af, hvor skarpe de bedste billed-er var, og hvor tydelige detaljerne var. Der var ingen af kameraerne, der leverede fotos med egentlig wauw-effekt, men Stealth Cam DS4K var tæt på og præsterede de klart bedste fotos i dagslys, tæt fulgt af Bolyguard MG 983, men også Bushnell og de to Spromise-kameraer gjorde det godt. Bushnell-kameraet har dog en tendens til i nogle tilfælde – når det er indstillet på allroundindstilling – at levere meget mørke billeder, men har til gengæld mulighed for indstilling til optimale optagelser i enten dagslys eller om natten. Den ringeste kvalitet fandt vi hos det bedste kameras ”lillebror”, Stealth Cam STC-QS16X V2, og de tre Primos-kameraer.

Ved natoptagelserne præsterede de dårligste kameraer uklare billeder af selv stillestående motiver, ligesom det på en opsats i bevægelse var svært at skelne sprosserne. Det klart dårligste kamera på natfotos var Stealth Cam STC-QS16X V2, mens de bedste på dette parameter var Bolyguard MG 983, Spromise 358 og 328, Stealth Cam DS4K, præsterede skarpe billeder af god kvalitet, også når motivet var i bevægelse. Stealth Cam DS4K var om natten ikke helt på højde med de tre øvrige, men stadig i en kvalitet, der retfærdiggør maks.-point.

Sensorrækkevidde
For at overvåge så stort et område foran objektivet som muligt er udløsningssensorens (PIR-sensoren) rækkevidde selvfølgelig også interessant. Flere af producenterne lover sensor-rækkevidde ud til 25 eller 30 meter, men kun få levede op til dette og da kun enkelte gange gennem testens gentagne forsøg under forskellige vejrtyper. Primus Autopilot Grøn præsterede at blive udløst på 30 meter og opnåede et gennemsnit på 20 meter, hvilket gør det til et af de bedste, kun overgået af Spypoint Micro med et gennemsnit på 23 meter. Et af de mest stabile kameraer i denne deltest var Bolyguard SG 880, der i alle målinger blev udløst på mellem 10 og 15 meter og altid på min. 10 meters afstand. I bunden med et gennemsnit på under fem meters rækkevidde endte Bolyguard SG 520 og Bolyguard MG 983G, skarpt forfulgt af de to Spromise-kameraer. I den forbindelse kan jeg dog nævne, at disse fire kameraer under langtidsophængning i terrænet præsterede udløsning på brugbar afstand, og at Spromise-kameraerne – ifølge importøren – fungerer bedst, når det hænger i 150 cm højde. Under testen hang de i 120 cm højde.

Objektivvinkel
De første versioner af vildtkameraer blev leveret med sensorvinkler på kun 10 grader, men i dag har de fleste kameraer en sensorvinkel på omkring 40 grader og oftest en objektivvinkel, der er lidt større. I testen af kameraernes objektivvinkel klarede Mike Hammer fra Land & Fritid sig bedst med et synsfelt/field of view på seks meters bredde på en afstand af seks meter. De fleste kameraer dækkede omkring fire-fem meter på seks meters afstand. De mest snæversynede objektiver fandt vi i Nightowl med 3,75 meter på seks meter og i de tre Primos-kameraer med 3,5 meter.

Flash – rækkevidde og synlighed
For at tage billeder om natten skal kameraet bruge en form for lyskilde. For ikke at skræmme vildtet med blitz har producenterne valgt at montere infrarødt lys, men der er forskel på kvaliteten af dette lys, da det udløses i forskellige bølgelængder. Nogle vildtkameraer har IR-flash i 730nm (giver et rødt skær) eller 830nm (giver et svagt rødt skær), som begge må forventes indimellem at kunne skræmme nogle vildtarter. IR-flash, der er let synlig på kort afstand, er ofte 850nm monteret med film eller malet, så de fremstår som 840nm. Dette giver en anelse længere række-vidde og virker dermed ”bedre” end ”ægte” 940nm (kaldet low glow). De bedste IR-flash er på 1020nm og monteret med et filter, der gør flashen helt usynlig. Vi kiggede i deltest 6 på IR-flash, om den kunne ses i praksis, ligesom ”lysets” rækkevidde blev vurderet. De to Spromise-kameraer og Bolyguard 880 var ikke synlige for mit øje, men også Bolyguard SG520 og MG 983, Nightowl, Primos Autopilot Camo, Stealth DS4K og Mike Hammer var svære at se og gav blot et svagt rødligt skær. Spypoint-kameraet skilte sig lidt ud ved et skarpt rødt blink, mens testens mest synlige kameraer: Stealth Cam STC-QS16X V2, Bushnell, Primos Mug Shot og Primos Autopilot Grøn – har et felt af dioder, der lyste skarpt rødt.

Motiver i bevægelse
Et vildtkamera er konstrueret, så det befinder sig i en dvaletilstand, indtil PIR-sensoren registrerer en bevægelse og starter selve kameraet. Det tager lidt tid for kameraet at starte op, hvorfor sensoren vil registrere vildtet, inden det når ind i kameraets dækningsområde. Er dyret for hurtigt (eller meget langsomt), vil kameralinsen derfor ikke fange motivet, og billedet vil fremstå tomt. Vi testede opstartstiden ved at bevæge et motiv forbi foran objektivet på fem meters afstand. Vi vurderede herefter billederne ud fra, hvor langt ind i ”rammen” motivet nåede ved forskellige hastigheder. Her var Bushnell det klart hurtigste, skarpt forfulgt af Nightowl, de tre Primos-kameraer og Stealth DS4K, der alle scorede toppoint. I bunden fandt vi endnu en gang testens billigste, Stealth Cam STC-QS16X V2, der måtte nøjes med et enkelt point.

Videokvalitet
Ikke alle kameraerne formår at optage video, men da mange sikkert vil finde denne funktion interessant, valgte vi at teste kvaliteten hos dem, der kan optage video. Videooptagelserne kan på mange modeller indstilles til optagelse i sekvenser af forskellige længder, men videooptagelser koster også mere strøm og fylder mere på kortet, ligesom det kræver et fornuftigt abonnement at sende videosekvenser over 3G-netværk. Eksempelvis er en 10 sekunders videosekvens, som sendes fra Spromise 358, på mellem 8 og 10 MB, hvorfor både abonnementet i kameraet og brugerens eget abonnement skal være gearet til at håndtere de mange videoer, man jo håber på at få. Desværre leverede de to modeller af Primos Automat-kameraerne ingen video, selvom de blev indstillet på videooptagelse. Anderledes godt så det ud med Stealth Cam DS4K, Bolyguard 983, Bushnell og Spromise 358, der alle leverede flotte optagelser i dagslys. I mørke var de samme kameraer bedst, men her blandede en af testens billige kameraer, Nightowl, sig også i toppen og sneg sig lige akkurat op på fem point. Blandt dem, der klarede sig dårligst her, var Mike Hammer, som ikke fangede bevægelser særlig godt, mens det klart dårligste på dette testparameter var, som det også har været på andre parametre, det billigste kamera, Stealth Cam STC-QS16X V2.

Modlys
Det kan klart anbefales at sætte kameraerne op, så de ikke skal optage i modlys, dels fordi modlyset kan påvirke billedkvaliteten, dels fordi sollys-et kan udløse billeder, der således vil fremstå tomme. Er kameraet alligevel nødt til at sidde, så det tager fotos i modlys, er der relativ stor forskel på kvaliteten af modlysbilleder fra de forskellige kameraer. De bedste på det parameter var Stealth DS4K, Bolyguard 983 og 880, de to Spromise-modeller og det grønne Primos Autopilot, mens bl.a. Bushnell og Stealth STC-QS16X V2 var meget påvirkede af modlyset.

Denne artikel blev første gang bragt i Jæger, september 2020.