Jæger tester skydebriller: For et syns skyld

Hvor meget sætter du pris på dine øjne? De helt billige eller gratis skydebriller yder enten ingen eller kun ringe beskyttelse af dine øjne. Mens briller til blot nogle få hundrede kroner tåler skud på tæt hold.

Tekst og Foto: Max Steinar

Hvilken af dine fem sanser sætter du størst pris på? Mon ikke du vil svare som de fleste andre – synssansen?

Hvordan kan det så være, at du efter al sandsynlighed stadig går på jagt uden at bruge en skydebrille?

Når jeg genkalder mig de fællesjagter, jeg har deltaget i eller skrevet om de sidste mange år, kan jeg kun huske ganske enkelte jægere, der har anvendt skydebriller. Det er, som om man – vi – ikke har forstået alvoren ved at blive ramt af blot ét hagl i øjet.

Indrømmet – jeg har heller aldrig haft skydebriller på.

Men efter at have deltaget i nærværende test – og hørt og læst diverse beretninger fra jægere, der har mistet et øje – er mit syn på sagen blevet et andet.

Måske du vil få samme oplevelse ved at læse artiklen.

Dropball-test

Jæger har kontaktet distributørerne inden for skydebriller på det danske marked. Det resulterede i fremsendelsen af otte par briller. Herudover medtog vi to forskellige ældre briller fra Dansk Jagtforsikring, henholdsvis med klart glas og en mere ”moderne” med gult glas.

Testen blev afviklet to steder. Den første afdeling foregik i lokalerne hos en af de store aktører inden for skyde- og sikkerhedsbriller, Wiley X, hvis kontor i Vemb i Vestjylland fungerer som firmaets hovedkvarter for hele Europa, Mellemøsten, Afrika og Rusland. Her har man en såkaldt dropball-testmaskine, hvor en aflang 500 gram tung projektilformet hammer suser ned gennem et stålrør og rammer sikkerhedsbrillen med stor kraft efter et fald på 127 centimeter.

Den del kommer jeg hurtigt forbi at beskrive, for alle brilleglas modstod hammeren. Hvilket jeg synes er imponerende, når man tager i betragtning, med hvor stor kraft hammeren rammer. Den brille, der reagerede mest over for det voldsomme slag, var Deerhunter, hvor begge glas blev slået løse fra stellet. Men glasset, der blev ramt, holdt.

Skudtesten

Dernæst kørte vi til Ulfborg Skyttecenter, hvor anden afdeling – skydetesten – skulle afvikles. Brillerne blev en efter en anbragt på en ”næsekrog”, sat fast ind i en halmballe, og så blev der skudt på dem på 10 meters afstand med en 24 grams flugtskydningspatron i haglstørrelse 7.

Man kan indvende, at 10 meter er en kort afstand. Også så kort, at det i mange tilfælde vil være en teoretisk diskussion omkring bevarelsen af synet eller ej, idet den påskudte person med nogen sandsynlighed vil blive dræbt af et skud på den afstand. Omvendt, så må man konstatere, at kan brillen tåle et skud på 10 meters afstand, så kan den naturligvis også gøre det på længere hold.

Tre af de 10 briller klarede ikke testen. Beretta-brillen havde gennemskud af ét hagl i både venstre og højre brilleglas. Desuagtet at venstre glas kun blev truffet af seks hagl, mens højre side blev ramt af tre hagl (andre briller fik 20-30 hagl pr. glas uden at brydes). Og de to briller fra Dansk Jagtforsikring klarede heller ikke testen. Ja, den klare brille splintrede ligefrem i skarpe fragmenter, som ville have gjort stor skade, om brillen var blevet båret i en virkelig situation.

Dette var og er naturligvis vældigt problematisk. Brillerne er heller ikke blevet udleveret de sidste år, forklarer Henrik Frost – næstformand i Danmarks Jægerforbund og bestyrelsesmedlem i Dansk Jagtforsikring.

- Nej, for vi fandt ud af, at holdbarheden ikke var god nok, derfor stoppede vi udleveringen, siger Henrik Frost.

Konklusion

Syv af de 10 briller klarede at blive skudt på 10 meters afstand. Alle syv kan man altså trygt investere i, og det må være op til smag og behag, hvad man vælger. Samt hvor meget tilbehør i form af forskellige farver glas, der følger med. Afhængigt af hvilket lys der er den dag, du skal bruge brillen, kan det være en stor hjælp med den rette farve glas.

Én ting er, at en skydebrille er effektiv over for skud med hagl. Noget andet er, at den naturligvis også yder beskyttelse over for andre fremmedlegemer, såsom grene, majs, rørskov, torne og kviste, når du ”går igennem” eller bare bevæger dig gennem skov og krat. Dit øjeæble er konstant i spænd (øjenbuen), og blot et lille, kontant slag ind på øjet er nok til at yde ubodelig skade.

Har du tænkt over, at når du har set reportager fra uroområder eller krigsområder, da bærer så at sige alle betjente og soldater briller? Der er – siger Thomas Wæver fra Wiley X – tale om lutter sikkerhedsbriller (som også kan ligne solbriller) i en erkendelse af vigtigheden af øjenbeskyttelse.

Anmeldelsen blev oprindelig bragt i magasinet Jæger i oktober 2016.