Test af lysforstærkere og termiske optik 2017

Brug af lysforstærket og termisk optik giver mange fordele under jagt og jagtlig forvaltning i døgnets mørke timer. Vi har været på praktisk jagt og testet lysforstærkede og termiske kikkerter i flere lande..

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Selv om keileren ikke var dækket af synligt lys, var den alligevel tydelig at se gennem den infrarøde (IR) optik, Tom Søborg betjente sig af.

Set fra keilerens position virkede det infrarøde lys på bølgelængden 850 NM bag lygtens glas nok som en cigaretglød i mørke. En rød glød, der til gengæld var det eneste afslørende element i Tom Søborgs setup.

IR-lys over 740 NM er for det menneskelige og vildsvinets øje usynligt. De lygter, der sælges på det civile marked, udsender dog meget lys i og omkring dette spektrum, uanset om de hedder 810 NM, 850 NM, 910 NM eller 940 NM. Lyset er altså stadig synligt for dyr, der kigger mod lygten. Jo højere NM-tallet er, jo svagere vil lygten lyse, men virker så til gengæld på kortere afstande.

Den eneste lygte, der ikke har ret meget lys uden for det spektrum, den sælges under, og som er godkendt til civilt brug, er Laserluchs (www.laserluchs.de).
Gennem det ret bekostelige, men meget funktionelle Armasight Clip-On CO-X QSI-HD til 22.681 kroner låste Tom trådkorset på keilerens vitale område og krummede fingeren – keileren faldt på stedet.

Om keileren lagde mærke til den røde ”grillrist” i IR-lygten vides ikke. Tom har dog tidligere erfaret, at vildsvin bemærker det røde lys, hvorfor du – hvis du er nervøs for dette – måske bør kigge i retning af tidligere nævnte Laserluchs.

Flere mærker
I denne artikel testede vi lysforstærket og termisk optik på praktisk jagt i både Tyskland og Sverige. I Tyskland på krævende natpürsch i underskoven, i Sverige på klassisk åteljagt på åbne pladser. Begge steder gik vi efter vildsvin.

Det svenske revir besøgte jeg sammen med direktør i Prius Hunting, Tom Søborg, der har nedlagt over 100 vildsvin på flere kontinenter. Han har stor erfaring med natjagt og optik til dette. Vi testede både håndkikkerter, sigtekikkerter samt clip-on (frontmonteret IR) inden for et bredt prisspekter.

På markedet findes relativt mange mærker og modeller, så for at komme så bredt omkring som muligt havde vi lånt optik af mærkerne Flir, Armasight, Pulsar, Yukon, Bering og Leu-pold og var således dækket godt ind i forhold til jagtrelevant natoptik.

Målet med testen var ikke at finde en vinder, men mere at opnå et overblik over, hvad du kan få til hvilken pris, hvad de enkelte optikker kan præstere, samt hvilke typer der er funktionelle til den jagtform, du bedriver – og gerne til den fornuftigste pris.

Fra billig til dyr
Den billigste model, vi havde med, var den kinesiskproducerede L-Shine LS 650 IR til 2.495 kroner. Den virker pænt skarp på korte hold, og vi oplevede, at det med denne digitale, monokulære, håndholdte natkikkert bl.a. var muligt – i snedækket landskab – at se mærket på vildsvinefoderautomaten på 35 meters afstand. Den dyreste optik, vi afprøvede, var det litauiskproducerede termiske kikkertsigte Pulsar Apex XD75 til 34.371 kroner, med hvilket det er muligt at se en menneske-skikkelse helt ud til 1.600 meter. Der er her tale om afstande, der ikke synes relevante i forhold til jagt, men til gengæld en kvalitet, der – sammen med håndholdt optik af samme beskaffenhed – kan være en kæmpe fordel under pyrsch om natten eller i tåge og regn.

Termisk optik har den fordel, at den kan bruges både dag og nat til at skelne temperaturforskelle i landskab-et, og selv om vi under vores test ikke kunne skelne geviret på en dåhjort, burde optikken kunne bruges til i nogen grad at vurdere eksempelvis skedehornede arter (fordi kropsvarmen stråler op i hornene).

Pulsar-kikkertsigtet, der kan bruges lovligt i et ret begrænset antal lande/del-stater/län (se boks andetsteds i denne artikel), har 3x optisk forstørrelse og en trinløs digital zoom på 2x, hvilket giver en total forstørrelse på 6x.

Pulsar Apex XD75 har en opstartstid på fem-syv sekunder. Du kan dog med et hurtigt tryk på tænd/sluk-knappen sætte kikkerten i ”standbymode”. Denne tilstand giver dig mulighed for at spare på strømmen, samtidigt med at sigtet starter øjeblikkeligt med endnu et hurtigt tryk på tænd/sluk-knappen.

Et eksternt batteri (EPS 5 genopladelig power bank med op til 20 timers forbrug til 1.117 kroner) kan dog varmt anbefales. På blot 20 minutter ved konstant brug åd kikkertsigtet to stk. CR123-batterier, så selv om over 1.000 kroner for et eksternt batteri måske kan synes af meget, er det den rigtige løsning.

IR-lygter påmonteres bedst yderst på riffelpiben. Hvis lygten placeres på siden af optikken eller for langt tilbage på piben, vil den reflektere i optikken og dermed ødelægge effekten.

Om montering af lygten på riffelpiben påvirker træfpunktet på længere hold, testede vi ikke, men på korte skudhold, som er normale for åteljagt, har det ingen betydning.

Clip-on uden registreringspligt
Vi testede to clip-on’s – den førnævnte Armasight og den lidt mindre, både hvad pris og dimension angår, Bering Optics i Gen2+ til 18.998 kroner.

Billedet i Bering er ikke helt så skarpt som i Armasight’en. Til gengæld står billedet i Bering’en skarpt på alle afstande, hvor skarpheden i Armasight’en skal indstilles på en stilleskrue fremme på optikken, alt efter hvilken afstand man ønsker at stille skarpt på.

Begge fungerer fint ved et åtel, hvor der er et fast fokusområde, men ved eksempelvis bjergjagt (hvor dette er muligt) eller på pyrsch på åben mark vil Armasight’en kræve en højere grad af løbende justering.

En clip-on-natkikkert uden adapter til almindelig sigtekikkert er ikke registreringspligtig (men alligevel anbefaler Jan Jensen fra SIE Hunting, at du registrerer den for at undgå enhver tvivl).Påsætter du en adapter, der kan bruges til montering af din clip-on på sigtekikkerten, er denne registreringspligtig på lige fod med IR og termiske kikkerter. Registreringen sker via en gratis våbentilladelse.
Clip-on-optik leveres uden forstørrelse, da denne opnås gennem det almindelige kikkertsigtes forstørrelse. Den manglende forstørrelse begrænser dog clip-on-optikken som håndholdt i de situationer, hvor man skal kunne se langt (clip-on-optik har ingen forstørrelse).

Vi fandt ikke større kvalitative forskelle på de to modeller, der da også blot adskilles af en – inden for denne type ”legetøj” – mindre prisforskel på cirka 2.500 kroner.

Afstandsmåling om natten
Med de to dyre termiske optikker, Pulsar Apex XD75 og den håndholdte Pulsar Quantum XQ50 til 26.199 kroner, er det muligt at stille skarpt på, hvad jeg selv i dagslys vil betegne som lange skudhold. Det kræver lidt kendskab til optikken at vurdere afstanden til det, man kigger på, men det gøres ved hjælp af afstands-målingssymbol-erne i displayet.

Knap så effektiv er den nye, men også noget billigere Leupold LTO Tracker til 8.299 kroner. I denne synes billedet lidt mere pixeleret, men den vinder meget på sit kvalitative design og sin brugervenlighed.

I Tyskland sad min jagtkammerat Jakob Jensen, der ikke har den store erfaring med natjagt, på anstand med Leupold LTO Tracker, der kan indstilles i seks modes. Jakob havde optikken indstillet på mode white hot, hvor varme lyser op som hvidt på en sort baggrund.

På LTO Tracker ser man på en lille skærm, der synes at have den ulempe, at den lyser ansigtet lidt op. Jakob holdt derfor optikken ud i strakt arm, når han skannede skovbunden, hvilket til gengæld virkede fint.

På et tidspunkt poppede mange små pletter og én stor op på displayet – vildsvin! Selv om situationen løb ud i sandet, virkede den lille monokulære termiske rigtigt fint.

Da Jakob senere nedlagde sit livs første vildsvin, testede vi de termiske mærker på det friske schweissspor og på forendt vildt i skovbunden – her kommer teknologien også til sin ret.

Den billigste termiske håndholdte, som vi testede, Flir Scout TK til 4.695 kroner, kan efter vores vurdering uden problemer bruges ved åtel til at opdage vildt.
På korte afstande vil det i samtlige de testede termiske optikker være muligt at skelne en ræv fra et svin eller en hjort, men er der tale om egentlig selektionsjagt, kan brugen af termisk optik med fordel kombineres med lysforstærket IR-optik eller (under gode lysforhold) almindelig lysstærk kvalitetsoptik.

Flere gryn, færre korn
Generelt kan det bekræftes, at kvalitet-en stiger med prisen, alligevel erfare-de vi, at vi på lidt længere hold selv med den dyre termiske håndholdte Pulsar Quantum XQ50 havde lidt udfordring med at se, hvilke arter vi havde for.

For min erfarne jagtkammerat Jens-Erik Krag var der dog ingen problemer med – i Tyskland – at artsbestemme en fuldskuffel gennem Pulsar Quantum XQ50 .
Han identificerede arten ved dyrets form og bevægelser (blandt andet lagde han mærke til den lange dåvildthale), mens geviret, der var koldt som omgivelserne, ikke lyste op.

At der var tale om en hjort (fuld-skuffel), så han først i den relativt billige, lysforstærkede håndholdte IR Pulsar Edge GS 2,7x50L til 4.623 kroner, som var den eneste ikke monokulære optik i denne test.

Det står dog ikke til diskussion, at jo flere penge du vil investere, jo bedre optik får du, men den korte generelle konklusion må være, at for de fleste danske jægere, der jo nok sidder på anstand efter vildsvin på et åtel, vil denne tests billige modeller sagtens kunne dække behovene – med en lille ekstra anbefaling til IR Pulsar Edge GS 2,7x50L. L-Shine LS 650 IR til 2.495 kroner eller IR Pulsar Edge GS 2,7x50L til 4.623 vil i kombination med et (hvor det kan bruges lovligt) billigt IR-kikkertsigte som Yukon Photon XT 6,5x50 S digitalt sigte til 4.299 kroner give dig god mulighed for at nedlægge vildsvin såvel som ræv i dit revir.

Vil du begrænse udstyrsmængden og måske bruge lidt flere penge samtidigt med, at du højner kvaliteten, vil et frontmonteret clip-on-IR sigte-være et godt valg, hvor dette er lovligt.

Skal du på jagt i bjerge eller lignende, skal du nok kigge efter noget dyrt termisk sigteoptik – eventuelt i kombination med en dyr håndholdt IR. Skal optikken bruges til pyrschjagt i eksempelvis de tyske skove eller i bjerge, hvor svinene måske skal findes og vurderes under meget mørke og kontrastfulde forhold, eller hvor de befinder sig på langt hold, kræves der bedre og dermed også dyrere optik. Blandt de lysforstærkede IR-modeller, vi testede, syntes de to dyreste modeller Bering Optics Clip-On og Armasight Clip-On CO-X QSI-HD, at have langt mindre ”korn” i billedet end de billigere modeller.

En større jagtoplevelse
Termisk optik kan som nævnt efter vores mening ikke bruges 100 % effektivt i forbindelse med selektiv afskydning, da det ikke vil være muligt at udvælge en spættet gris fra sine sorte søskende eller se keilerens tænder, og dermed skelne den helt sikkert fra en stor so.

Med almindelig eller lysforstærket IR optik vil du, i hvert fald i nogle tilfælde, bedre kunne foretage denne selektive udvælgelse, ligesom grene eller kviste mellem skytten og målet med større sikkerhed kan erkendes med lysforstærket IR-optik. Men det er indiskutabelt, at man ser suverænt længst og klarest med termiske sigter.

På de to jagtture fik vi et godt indblik i, hvad hvilke typer i bestemte prisklasser kan præstere. Vi testede dog langtfra alle modeller i samme prisklasse, hvorfor denne artikel blot skal læses som en vejledning. Når du har fundet dit budget eller lagt dig fast på den optiktype, du vil anvende, bør du nok teste mere sammenlignelige modeller fra forskellige producenter mod hinanden, inden du handler.