Kommende webinarer

Danmarks Jægerforbund har siden starten af 2020 afholdt webinarer inden for forskellige emner - heriblandt vildtkending og våbenlære, udsætning, hjortevildt og invasive arter. Disse webinarer er blevet optaget, og kan til enhver tid ses eller genses i vores webinar-bibliotek på medlemsnettet.

Vi fortsætter udviklingen af konceptet, og du kan danne dig et indtryk over emner og datoer herunder. Listen opdateres løbende. Når de enkelte webinarer er oprettet i flexbillet, vil du kunne klikke ind og tilmelde dig.

Plan for kommende webinarer i Danmarks Jægerforbund

Emne Målgruppe Tidspunkt
Arbejdet i Grønne råd og friluftsrådsrepræsentanter

Der gives blandt andet en introduktion til Planloven, Naturbeskyttelsesloven og til lokalt lobbyarbejde
Grønne råds repræsentanter og lokale friluftsrådsrepræsentanter, som arbejder med naturpolitik

Afholdt
9. november kl. 19.00-20.00
Jægere som dataindsamlere 1

Dette webinar vil have fokus på hjorte- og trækvildt
Medlemmer af jægerforbundet

Afholdt
18. november kl. 19.00-20.00
Adaptiv forvaltning

Hvad er op og ned på adaptiv vildtforvaltning, og hvorfor har det relevans for jagten?
Alle interesserede

Afholdt
23. november kl. 19.00-20.00

Blyfri jagt - en mulig nødvendighed

 

På webinaret nørder vi igennem med alt det våbentekniske i forbindelse med overgangen fra bly til blyfri.

Alle interesserede

 

Afholdt

24. november kl. 19.00-20.00

Få indblik i dirrigentrollen

 

Webinaret giver kommende og fungerende dirigenter indblik i, hvilke opgaver dirigenten skal udføre på generalforsamlingerne i jagtforeningerne og på årsmøderne i jægerrådene.

Medlemmer af jægerforbundet

 

Afholdt

 26. november kl. 19.00-20.30
Jægere som dataindsamlere 2

Dette webinar vil have fokus på markvildt
Medlemmer af jægerforbundet

Tilmeld dig her
30. november kl. 19.00-20.00
Jagthunden

Valg af jagthund. Få råd og vejledning til valget af din jagthund
Medlemmer af jægerforbundet

Tilmeld dig her
15. december kl. 19.00-20.00
Udarbejdelse af høringssvar

Oplysning om, hvordan vores procedure for Nationale og lokale sager, herunder inddragelse og ansvarsfordeling, fungerer.
Jægerrådsformænd, kredsformænd og udvalgsformænd

Ingen offentlig tilmelding
8. december kl. 19.00-20.00
Adfærdsregulerende forvaltning af kronvildt

Se filmen Kronhindens biologi og levevis

Læs artiklerne:
Medlemmer af jægerforbundet

Tilmeld dig her
9. december kl. 19.00-20.00
Jura spørgsmål ifm. jagttegnsundervisning Jagttegnskursuslærere

Ingen offentlig tilmelding
14. januar kl. 19.00-20.00
Jægernes forsikringsforhold

Hvordan man forsikret som jæger og medlem af Danmarks Jægerforbund?
Medlemmer af jægerforbundet

Tilmeld dig her
28. janunar kl. 19.00-20.30
Bliv NaturligVis

Status på og fremtid for projektet. Introduktion til undervisningsmaterialer, mv.
Tillidsfolk, medlemmer af DJ og DSF, formidlere, mv. 

Ingen offentlig tilmelding
10. februar kl. 19.00-20.00