Natur

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi for mest mulig jagt og natur.

På disse sider finder du information om de tiltag og projekter, Danmarks Jægerforbund deltager i for at sikre den danske natur.

Jagt er aktiv naturforvaltning, og Danmarks Jægerforbund arbejder på mange fronter for øget biodiversitet og et forbedret miljø.