Kredsmøde 2023

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

 

Skriftlig indkaldelse til kredsmødet i kreds 7
tirsdag den 7. marts 2023, kl. 18,00
Hedehuset, Hovedgaden 371b, 2640 Hedehusene

 

Tidsplan:
1700 Indskrivning – sandwich & vand.
1800 Kredsmødet starter.
2000 Kaffe og kage
2200 Mødet slutter

Kredsmødet er sammensat af:

1. Kredsbestyrelsen

2. Formændene for jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7

3. Fagkoordinatorer

4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1.oktober året før - se vedhæftede medlemsopgørelse).

5. Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.

6. Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7. Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.

8. Alle forslag skal sendes skriftligt pr. e-mail til kredsformanden senest tre uger før
kredsmødet.

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kreds 7`s hjemmeside www.jagtkreds7.dk efter den 6. februar eller kan sendes via e-mail ved henvendelse til undertegnede.

Benyt venligst vedhæftede tilmeldingsblanket. Skal sendes pr. e-mail til: djkreds7@gmail.com senest søndag d. 26. februar 2023

Tilmelding til kredsmøde: Tilmelding på vedlagte blanket. Kredsen er vært med kaffe og lidt kage og en sandwich. Drikkevarer, øl & vand kan købes på stedet.

Delegerede til repræsentantskabsmødet 2023 indstilles fra årsmøderne i Jægerrådene, i henhold til Danmarks Jægerforbund vedtægter.

Vi gør opmærksom på:
- Der udbetales ikke kørepenge for at deltage i arrangementet fra kredskassen
- Jægerrådsformænd og tilmeldte fra foreningerne får ikke betalt forplejning fra
kredskassen.

Vi gør samtidig opmærksom på, at der tages forbehold for restriktioner som kan medføre aflysning af kredsmødet som f.eks. Covid 19 eller lignende situation.
Ved tilmelding og indstilling, HUSK at oplyse medlemsnummer


Med venlig hilsen
Kredsformand – Kreds 7
Torben Bagh
Tlf. 40 36 75 75

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

Der skal parkeres ved Hedehushallen – Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene (adgang via den røde linje på billede)

Derefter følges den grønne linje til fods igennem parken ca. 300 meter op til Hedehuset.

Se kort på dette link over parkeringsforhold når I ankommer til kredsmødet.