Kredsmøde 2022

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

Dagsorden - klik her

 

Årsregnskab 2021 for kreds 7 - klik her

Indkaldelse til kredsmødet i kreds 7

 Kredsmøde i Kreds 7

Dato/tid: tirsdag d. 15. marts 2022
Sted: Hedehuset, Hovedgaden 371 B, 2640 Hedehusene

Tidsplan:
17.30 Indskrivning og forplejning
18.00 Kredsmødet starter
?? Pause med kaffe og kage, når dirigenten finder det passende 22.00 Mødet slutter

Dagsorden:
Mødet indledes med jagthornsblæsning

1. Velkomst v/kredsformanden  samt præsentation af gæster

2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valgafstemmetællere

5. Orientering om kredsens virke v/kredsformanden
6. Orientering om kredsens økonomiske forbrug v/kredskassereren

7. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/Marie-LouiseAchton-Lyng

a. FormandClausLindChristensen

b. DirektørKarenFriis
8. Uddeling af æresbevisninger v/HB-medlemmet

9. Valg til posten som HB repræsentant

Se liste


10.Valg til suppleant for HB repræsentanten

Se liste

11.Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Distrikt 1:

På valg Ole Hansen (3år) - ønsker genvalg

Vakant plads (2 år) - Morten Hansen opstiller

Distrikt 2:

På valg Jens Klaus Jensen (3år) - ønsker genvalg


Distrikt 3:

På valg Torben Clausen (3år) – Ønsker ikke genvalg

Distrikt 4:

Vakant (3år) - Lars Egedal opstiller

                       Torben Bagh opstiller

 Se liste

12.Valg af ordførende fagkoordinatorer for 1 år.

Se liste


13.Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet d. 18.6.2022 i Vingsted

Se liste

14.Indkomne forslag - 6 stk. 

Se forslag

Se forslag

Se forslag

Se forslag

Se forslag

Se forslag


15.Eventuelt.

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

Der skal parkeres ved Hedehushallen – Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene (adgang via den røde linje på billede)

Derefter følges den grønne linje til fods igennem parken ca. 300 meter op til Hedehuset.

Se kort på dette link over parkeringsforhold når I ankommer til kredsmødet. 

Beretninger

Regulering

Hunde
Jagthorn
Vildtplejerådgiver

Hjortevildtgruppeformand

Nyjæger

Riffelkoordinator

Natursti

Kursuskoordinator

Flugtskydning

Strand & Havjagt

 

Kredsmødet er sammensat af:

  1. Kredsbestyrelsen
  2. Formændene for jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7
  3. Fagkoordinatorer
  4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før se; https://www.jaegerforbundet.dk/media/14008/kreds-7.pdf
  5. Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.
  6. Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  7. Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.
  8. Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.