Kredsmøde 2021

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

Dagsorden - klik her 

Ny indlagt 05.06.2021

 

Årsregnskab 2020 for kreds 7 - klik her

Indkaldelse til kredsmødet i kreds 7

 

Lørdag den 19. juni 2021

Sted: Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup

Tidsplan:

08.30           Morgenkaffe

09.00           Indskrivning

09.30           Kredsmødet starter

11.30           Der uddeles æresbevisninger v/HB-medlemmet

12.00           Frokost – der blæses til frokost hvor alle bliver siddende

13.00           Mødet genoptages

13.05           Indlæg

15.00           Kaffe & Kage

16.00           Mødet slutter

 

Dagsorden:

Mødet indledes med jagthornsblæsning

 1. Velkomst v/kredsformanden, samt præsentation af gæster
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Orientering om kredsens virke v/ kredsformanden
 6. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
 7. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/ Marie-Louise Achton-Lyng
  1. Formand Claus Lind Christensen
  2. Direktør Karen Friis
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

     Distrikt 1: På valg Jens K. Jensen (3år)

     Distrikt 2:På valg Torben Broløs (3år)

                   På valg Vakant (1år)

      Distrikt 3:På valg Max Elbæk (3år)

      Distrikt 4:Christian Bærentsen (3år)

10.  Valg af ordførende fagkoordinatorer for 1 år.

11. Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet d.              18.9.2021 i OCC

Se liste over indstillede personer

12. Eventuelt

Beretninger

Flugtskydningl

Regulering

Hunde
Jagthorn
Vildtplejerådgiver
Riffel 
Bue
Nyjæger og frivillige jagtprøver
Kurser
Natur og jagtsti

Hjortevildt lokal formand

Hjortevildt gruppe formand

Natur og vildtpleje

Strand og havjagt

 

Koordinatorer på valg

   

Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag. 

 

Kredsmødet er sammensat af:

 1. Kredsbestyrelsen
 2. Formændene for jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7
 3. Fagkoordinatorer
 4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før se; https://www.jaegerforbundet.dk/media/14008/kreds-7.pdf
 5. Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.
 6. Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 7. Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.
 8. Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

 

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside efter d. 5. juni 2021 eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

 

Tilmelding til kredsmøde:  Benyt venligst vedhæftede tilmeldingsblanket.  Skal sendes pr. mail til  mel@jaegerne.dk   senest 29. maj 2021

Delegerede til repræsentantskabsmødet 2021 indstilles fra årsmøderne i Jægerrådene, i henhold til Danmarks Jægerforbund vedtægter.

Senest 29. maj  skal referat fra Jægerråds-årsmødet, samt navn og medlemsnummer på de indstillede delegerede til repræsentantskabsmødet være formanden i hænde.

Modtages via mail til:  susannavang@live.dk  - hvis overnævnte dato ikke overholdes, kan indstillingen ikke godkendes.

Venlig Hilsen 

Hans Henrik Lund-Madsen
Kredsformand i kreds 7

Mobile: +45 28 71 05 97
E-mailadresse Kredsformand.kreds7@jaegerne.dk
 

 

Ved tilmelding og indstilling, HUSK at oplyse det nye medlemsnummer