Kredsmøde 2020

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

Valg 2020 til formand for jægerforbundet, HB medlemmer og kredsformænd.

Se her hvem der er på valg og hvem der opstiller til posterne.

Dagsorden - klik her 

Ny indlagt 05.03.20

 

Årsregnskab 2019 for kreds 7 - klik her

Indkaldelse til kredsmødet i kreds 7

 

Søndag den 8. marts – 2020

Borup Multihallen Hovedgaden 65, 4140 Borup

 Tidsplan:

08.30             Morgenkaffe

09:00             Indskrivning

09.30             Kredsmødet starter i hallen

12.00             Frokost

13.00             Mødet genoptages

15.00             Kaffe og kage

16.00             Mødet slutter

 Dagsorden

 

 1. Velkomst v/ Kredsformand Christian Bærentsen
 2. Valg af dirigent – Kredsbestyrelsen indstiller Phillipp Quedens 
 3. Valg af referent – Johannes Bojesen og Finn Poulsen
 4. Valg af stemmetællere
 5. Orientering om kredsens virke v/ Christian Bærentsen
 6. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
 7. Orientering fra hovedbestyrelsen v/Marie-Louise Achton-Lyng
  • Formand Claus Lind Christensen
  • Konstitueret direktør Jens Kjær
 8. Indkommende forslag
  • Bilag 1 – mulighed for at sende suppleanter til aktivitetsmøder i DJ
  • Bilag 2 – indstilling af kritiskrevisor til repræsentantskabsmødet 2020
  • Bilag 3 – Forlag ang. ændring af seniorkontingent
 9. Valg af kredsformand frem til 2024 (10 min præsentation til hver kandidat)
  • Bjarne Larsen – Skovbo Jagtforening
  • Christian Bærentsen – Hørsholm Jagtforening
  • Hans Henrik Madsen – Vestsjælland Jagtforening
 10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer 
  • Distrikt 1 – Holger Christensen for 3 år
  • Distrikt 2 – Bjarne Larsen for 3 år
  • Distrikt 2 – Tonny Clarén for 1 år
  • Distrikt 3 – Susanna Vang Møller for 3 år
  • Distrikt 4 – Lars Jensen 3 år
 11. Valg af ordførende fagkoordinatorer for 1 år
 12. Valg af delegeret til repræsentantskabsmødet d. 20. juni 2020
 13. Præsentation af formandskandidater
  • Claus Lind Christensen 
  • Jesper Lindgaard
 14. Eventuel

Beretninger

Flugtskydningl
Hunde
Jagthorn
Skydevogn
Vildtplejerådgiver
Riffel 
Bueskydning 
Frivillig jagtprøve 
Nyjægerudvalg
Kurser
Natur og jagtsti

Koordinatorer på valg

   

Indkomne forslag

Forslag kreds bestyrelsen: Suppleanter
Forslag kritisk revisor
Forslag Jægerråd Køge

 

 

 

 

Kredsmødet er sammensat af:

 1. Kredsbestyrelsen
 2. Formændene for jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7
 3. Fagkoordinatorer
 4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før se; https://www.jaegerforbundet.dk/media/14008/kreds-7.pdf
 5. Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.
 6. Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 7. Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.
 8. Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

 

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside www.jagtkreds7.dk  efter d. 22. februar eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

 

Tilmelding til kredsmøde:  Benyt venligst vedhæftede tilmeldingsblanket.  Skal sendes pr. mail til  mel@jaegerne.dk   senest søndag d. 16. februar 2020.

Delegerede til repræsentantskabsmødet 2020 indstilles fra årsmøderne i Jægerrådene, i henhold til Danmarks Jægerforbund vedtægter.

Senest d. 16. februar 202 skal referat fra Jægerråds-årsmødet, samt navn og medlemsnummer på de indstillede delegerede til repræsentantskabsmødet være formanden i hænde på vedhæftede blanket.

Modtages via mail til:  susannavang@live.dk  - hvis overnævnte dato ikke overholdes, kan indstillingen ikke godkendes.

 

 

Med venlig hilsen

Konstituerer Kredsformand – Kreds 7

Christian Bærentsen

Tlf.: 22 18 80 02
Mail: cbdk@hotmail.dk

 

 

Ved tilmelding og indstilling, HUSK at oplyse det nye medlemsnummer