Kredsmøde 2020

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

Indkaldelse til kredsmødet i kreds 7

Søndag den 8. marts 2020,  kl. 9.30 – 16.00

Borup Multihallen,  hovedgaden 65,  4140 Borup

 

Tidsplan:

08.30        Indskrivning og morgenkaffe

09.30        Kredsmødet starter i hallen

12.00        Frokost

13.00        Mødet genoptages

15.00        Kaffe og kage

16.00        Mødet slutter

 

Kredsmødet er sammensat af:

  1. Kredsbestyrelsen
  2. Formændene for jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7
  3. Fagkoordinatorer
  4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før se; https://www.jaegerforbundet.dk/media/14008/kreds-7.pdf
  5. Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.
  6. Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  7. Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.
  8. Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

 

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside www.jagtkreds7.dk  efter d. 9. februar eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

 

Tilmelding til kredsmøde:  Benyt venligst vedhæftede tilmeldingsblanket.  Skal sendes pr. mail til  mel@jaegerne.dk   senest søndag d. 16. februar 2020.

Delegerede til repræsentantskabsmødet 2020 indstilles fra årsmøderne i Jægerrådene, i henhold til Danmarks Jægerforbund vedtægter.

Senest d. 16. februar 202 skal referat fra Jægerråds-årsmødet, samt navn og medlemsnummer på de indstillede delegerede til repræsentantskabsmødet være formanden i hænde på vedhæftede blanket.

Modtages via mail til:  susannavang@live.dk  - hvis overnævnte dato ikke overholdes, kan indstillingen ikke godkendes.

 

 

Med venlig hilsen

Kredsformand – Kreds 7

Ole Jervin

2714 3552

olejervin@gmail.com  

 

Ved tilmelding og indstilling, HUSK at oplyse det nye medlemsnummer