Kredsmøde 2019

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

Referat Kredsmøde 2019

  

Søndag d. 10. marts - 2019

Borup Multihallen – Hovedgaden 65, 4140 Borup 

Årsregnskab

  

Beretning fra koordinatorer

 

Dagsorden rettet den 7. marts

    

Indkomne forslag - ingen

  

Tidsplan: 

  

08.30 morgenkaffe

09.00 Indskrivning starter
09.30 Kredsmødet starter i hallen 
12.00 Frokost 
13.00 Mødet genoptages 
15.00 Kaffe og kage 
16.00 Mødet slutter 

Kredsmødet er sammensat af: 
1. Kredsbestyrelsen 
2. Formændene for jægerrådene 
3. Fagkoordinatorer 
4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før - se vedhæftede medlemsopgørelse). 

Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund. -

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening. 

Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmød

Tilmeldingsblanketter

 

Tilmeldingsblanket kredsmøde - word fil

Tilmeldingsblanket kredsmøde - pdf fil

Tilmeldingsblanket repræsentantskbsmøde - word fil

Tilmeldingsblanket repræsentantskbsmøde - pdf fil

 

Medlemstal  per oktober 2018