Kredsmøde 2018

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

Søndag d. 4. marts - 2018 

Borup Multihallen – Hovedgaden 65, 4140 Borup 

Dagsorden med mere

   

Dagsorden for kredsmødet ny

Medlemstal oktober 2017

Tidsplan:

08.30 Indskrivning og morgenkaffe
09.30 Kredsmødet starter i hallen 
12.00 Frokost 
13.00 Mødet genoptages 
15.00 Kaffe og kage 
16.00 Mødet slutter 

Kredsmødet er sammensat af: 
1. Kredsbestyrelsen 
2. Formændene for jægerrådene 
3. Fagkoordinatorer 
4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før - se vedhæftede medlemsopgørelse). 

Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund. -

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening. 

Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

Dagsorden: 

Velkomst 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Beretning af kredsens og Hovedbestyrelsens arbejde 
v./ kredsformand 
v./ HB medlem 
6. Orientering om kredsens økonomiske forbrug 
7. Valg af HB medlem frem til 2022 
8. Valg af HB suppleant 
9. Valg & indstilling af Hjortevildtformand for 4 år 
10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (for 3 år med mindre andet er angivet)
Distrikt 1 
Distrikt 2 
Distrikt 3 
Distrikt 4 

11. Valg af koordinatorer 
• Flugtskydningskoordinator 
• Riffelkoordinator Jagthornkoordinator 
• Jagtstikoordinator 
• Hundekoordinator 
• Kursuskoordinator 
• Medlems & Nyjægerkoordinator 
• Strand og havjagtkoordinator 
• WEB-Koordinator 
• Frivillig Jagtprøvekoordinator 
• Skydevognskoordinator 
• Buekoordinator 
• Materielforvalter 
12. Indkommende forslag 
13. Valg af delegeret til repræsentantskabsmødet d. 5. maj 2018 (Vingsted Centret) 
14. Eventuelt