Vildtplejerådgivere

Best. medlem
Lars Ehrendsvärd Jensen

Tlf: 26 53 57 78
Mail: mail@gurrebiavl.dk

Sidste nyt angående læplantning

Fra foreningen: Plantning & landskab Landsforeningen ( via Jens Chr. Tilsted) har vi modtaget følgende:

Kære samarbejdspartnere

De seneste år har på mange måder været udfordrende for plantningssagen og for

Plantning & Landskabs Foreningen. Vi har haft en række kontrolsager med efterfølgende sanktioner der har belastet os både arbejdsmæssigt og økonomisk. Vi har oplevet at Landbrugsstyrelsen ændre praksis med tilbagevirkende kraft, så projekter der er ansøgt og godkendt helt i overensstemmelse med praksis på ansøgningstidspunktet bliver sanktioneret ved udbetaling. Dette har skabt store frustrationer både hos os og lokalt. Vi arbejder naturligvis stadig på at få afgørelserne ændret, men må erkende at det er op ad bakke.

Foreningen havde derfor store forhåbninger til den nye ordning, der jo er en national ordning og derfor ikke underlagt den stramme EU kontrol. På vores møder med Miljøstyrelsen blev vi da også stillet i udsigt at tingene ville forgålangt mere ”dialog baseret”. Vi må desværre erkende at virkeligheden ikke lever op til vores forventninger. Vi oplevede jo bl.a. at Miljøstyrelsen brugte næsten et år på at skrue ordningen sammen, mens vi fik 2 mdr. henover sommerferien til at søge.  Efterfølgende oplever vi en masse småting vi kan bøvle med, men ikke mindst at Miljøstyrelsen ikke accepterer ændringer i vores ansøgninger, hvilket er en klar stramning i forhold til tidligere. Alt dette bevirker at vi sidder tilbage med nogle meget små ansøgninger.

Dette betyder jo at vores arbejdsomfang og indtægtsgrundlag i Landsforeningen svinder kraftigt ind. De mange kontrolsager og sanktioner fra de tidligere år gav naturligvis også en anstrengt økonomi og store underskud.

Vi har i bestyrelsen drøftet den situation og er nået frem til den uundgåelige beslutning at vi må lukke vores sekretariat med udgangen af 2018.

Det er naturligvis en meget trist beslutning at tage efter så mange års arbejde og medvirken til plantning af 1000 vis af kilometer læhegn, men som sagt håber vi meget at vi kan forsætte  som en forening. Vi håber I alle har forståelse for den beslutning vi har taget. Vi mener i hvert fald det er det eneste ansvarlige som verden er blevet.

 

Vi afholder årsmøde som planlagt den 15/8 hvor vi naturligvis vil vende beslutningen, og ellers er i velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Formand Plantning & Landskab Landsforeningen

Henrik Bertelsen