Københavns kommune

Bestyrelse

    

Jægerrådsformand og Grønt Råds repræsentant
Ole Jervin olejervin@gmail.com
tlf.: 2714 3552

Næstformand
Frank Rattleff

Bestyrelsesmedlem
Berit Valentin 

Sekretær
Jens Bitch Larsen

Bestyrelsesmedlem
Ole Pedersen

Årsmøde Jægerråd København

15. januar 2019 kl. 18:30- ca. 21:30

Kl.18:30 indledes der med spisning hvor der serveres stegt flæsk og persillesovs.

Tilmelding til spisning nødvendig senest 09-01-2019 via det blå tilmeldingsfelt nederst på siden.

Årsmødet starter kl 19:30

Dagsorden ifølge vedtægter .

1 Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand (kun i valgår)
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Morten Sinding, Danmarks Jægerforbundkommer og fortæller om det jagt-politiske arbejde.

Forslag, som ønskes behandlet på mødet skal skriftligt være formanden for jægerrådet i hænde senest tre uger før årsmødet.

Jægerråds formand, Ole Jervin, 27143552, olejervin@gmail.com

Tilmelding til spisning nødvendig senest 09-01-2019 til Ole Jervin

 

Jagtforeninger i Københavns kommune

    
Storkøbenhavns Jagtforening

Kalvebod Jagt Klub

Precision Rifle Shooting

 

Det er Jægerrådets ansvar at holde denne side opdateret.