Ekstraordinært kredsmøde i kreds6 2021

Kære jagtforeningsformænd, koordinatorer, jægerrådsformænd og kredsbestyrelse I Kreds 6

19. januar 2021

Indkaldelse til ekstraordinært kredsmøde

Vores kredsformand, Torben Møller-Nielsen, valgte kort før jul at træde tilbage fra sin post.

Med tanke på de mange udfordringer Danmarks Jægerforbund står overfor, har kredsbestyrelsen besluttet så hurtigt som muligt at få posten som leder af kredsens arbejde genbesat.

Derfor indkaldes hermed til et ekstraordinært kredsmøde tirsdag den 2. marts kl. 19,00 med følgende dagsorden

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Gennemgang af virtuelt valg
  4. Præsentation af opstillede kandidater til kredsformandsposten
  5. Valg af kredsformand

Mødet afholdes på den elektroniske mødeplatform Microsoft Teams.

Afstemningen foregår digitalt.

Kredsbestyrelsen foreslår nuværende buekoordinator Bo Simonsen som ny kredsformand. Alternative forslag bør være den fungerende kredsformand i hænde senest den 9. februar, men det vil også være muligt at opstille kandidater på selve mødet.

Kredsens jagtforeninger kan deltage med 1 delegeret for hvert påbegyndte 50. medlem.

Tilmelding skal for jagtforeningernes delegeredes vedkommende ske via medlemsnettet på DJ´s hjemmeside. Der er vedhæftet en vejledning sammen med denne indkaldelse. Koordinatorer m.v. tilmelder sig ved at sende en mail med medlemsnummer til Hanne Smedegaard hsm@jaegerne.dk

Tilmeldingsfrist er senest den 23. februar. De tilmeldte vil herefter modtage et link til mødet 

Venlig hilsen

Jesper Skovgaard

Fungerende kredsformand

 

jesper.skovgaard@privat.dk

__________________________________________________________

Vejledning i elektronisk indberetning af stemmeberettigede til
kredsmøder og delegerede til repræsentantskabsmøde

Præsentation af kandidat til Fredsformandsposten i kreds6.
Sakset fra FB.
Jeg er Bo Simonsen og vil gerne bidrage til at gøre vilkårene for jagten bedre her i kreds 6. Der er en lang række udfordringer, der venter på os i den kommende tid. Mange af udfordringerne er vi godt i gang med at håndtere. Vi kan se ind i Naturnationalparker, hvor jagten kan risikere helt at forsvinde. Vi kan se ind i et problem med en mårhund, der måske snart går i land og hvor vi i kreds 6 kan blive de første her på Sjælland til at tage imod den. Vi ser ind i fremtid, hvor det aldrig har været vigtigere end nu, at vi kan stå sammen om jagten. Uanset om det er i Foreningen, i Jægerrådet, i Kredsen eller for den sags skyld i Hovedbestyrelsen, så er tiden kommet til at vi i stedet for at råbe sølvpapirshat efter hinanden, lytter til hinanden og står sammen. Danmarks jægerforbund er en utrolig stærk organisation med alle de mange kompetencer og det engagement, der ligger og venter på at komme i spil. Jeg vil gerne bidrage med mine evner inden for ledelse, samt min viden om jagt til at kreds 6 forsat er den bedste kreds i Danmark.
Jeg bor uden for Rejnstrup ved Fuglebjerg i et lille hus med udsigt ud over Tystrup/Bavelse søerne, nok et af de smukkeste steder i Danmark. Jeg har fornøjelsen af at stå for Gunderslevholms dyrehave, samt udsætning af fasaner på bondegården. Til hverdag arbejder jeg som projektleder inden for energi sektoren. Jeg har blandt andet ledet projekter med bygning af højspændingsplatforme, Vindmøller, samt overvågning af gasnettet. Uddannelsesmæssigt har Jeg en kandidatgrad inden for IT.
Foreningsmæssigt har jeg altid været aktiv. Herunder har jeg været formand for Hadsund jagtforening i en længere periode, samt siddet i Mariagerfjord jægerråd. Jeg er Buekoordinator her i kredsen og er i den forbindelse med, som den ene af de tre personer fra jægerforbundet, der deltager i arbejdet med at fusionere Foreningen af Danske Buejægere (FADB) med jægerforbundet.
Desuden er jeg uddannet og har fungeret som:
- Jagttegnsinstruktør
- Riffelinstruktør
- Flugtskydningsinstruktør
- Censor ved de frivillige jagtprøver
Mine egne jagterfaringer fordeler sig på mange former for jagt fra såvel Danmark som det store udland. Uanset om jeg har kravlet rundt i den skotske lyng efter en kronhjort, eller jeg har været på holmene med tre kammerater og en hund så har det altid været naturen og vildtet, der i den grad har fascineret mig. Jeg har de senere år brugt en del energi på buejagten. En jagtform, der på mange måder er udfordrende. Det at komme så tæt på vildtet har i den grad skærpet min glæde ved jagten.
Jeg håber at du vil tage imod mit tilbud om at jeg bliver den nye kredsformand, så vi sammen kan fortsætte det gode arbejde i kredsen.
Venlig hilsen
Bo Simonsen
Kan være et billede af Bo Simonsen, bjerg og natur