• Valg 2020 i kreds 6

Der skal på det kommende repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund vælges formand for de kommende 4 år.
Du kunne møde kandidaterne på fire valgmøder i august 2020.

Læs mere om kandidaterne her.https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politik/valg-2020/valg-til-formand/

Jægerrådsformand Kim Jepsen Slagelse har efter mødet i Ringsted skrevet nedenstående indlæg om mødet.

__________________________________________________________

Indlæg skrevet af Kim Jepsen, Jægerrådsformand i Slagelse Kreds 6

 

Lidt om formandsduellen på hotel Scandic i Ringsted, 17/8 2020.

Vi var 36 personer tilstede til mødet.

Der var en god debat hvor alle opførte sig pænt, ligesom der var en god stemning mellem Claus og Jesper.

Claus ser sig selv som en demokratisk leder der gerne inddrager andre, han kan selvfølgelig ikke altid spørge alle om alt men han har en klar fornemmelse af hvilken vej vinden blæser og træffer derfor beslutninger ud fra det når han står i en situation hvor han ikke lige kan spørge baglandet.

Claus fortalte at der har været lidt utilfredshed med webinarerne (webmøder), hvilket jeg må sige at der var lidt problemer med i starten. Senest deltog jeg i et webinar med riffelinstruktørerne. Det startede med en teknisk fejl, derefter gik det godt.

Det var muligt at stille spørgsmål undervejs og bagefter, på chatten. Det var et meget lærerigt webinar så det må gerne fortsætte. Et webinar kan ikke bruges til alt, kun i det tilfælde at der primært er tale om at videregive information vil det være godt. Jeg ser gerne mere af den slags.

Claus mener at flere ting skal besluttes i Jægerrådende, især ting der har lokal betydning for jagten, jægerne og vildtet.

Der blev, i plenum drøftet muligheder for at hverve og beholde nyjægerne i DJ, evt. via jagttegnslærerne. Personligt mener jeg at vi skal invitere aspiranterne med på jagt, som klappere således at de lærer noget om praktisk jagt og får lidt at vide om hvorfor det er vigtigt at være medlem af DJ.

Det er besluttet at DJ ikke vil deltage i forhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet om arealkrav i forhold til hjortevildtet, heri er jeg ganske enig. Da der her skal lovgives skal sagen i Folketinget og her tror jeg ikke det kommer igennem.

I modsætning til jagttiderne som Miljøministeren kan fastsætte via bekendtgørelser, kan hun ikke gå enegang med arealkravet.

Jesper mener at jagttiderne skal forhandles politisk, altså via Folketinget. Det vil gå helt galt da det så vil være helt tilfældigt hvad der står på den politiske dagsorden den pågældende dag(studehandel)hvis du stemmer for mit forslag stemmer jeg for dit.

I forbindelse med udmeldelser mener Jesper at man skal finde nogle der har meldt sig ud, spærre dem inde i 24 timer, eller til de har fundet en løsning på det problem der er med at folk melder sig ud.

Jesper siger samtidig at han ønsker mere demokrati i DJ.

Han mener at der skal livesendes fra HB -møderne og han mener at medlemmer skal hverves via jagttegnslærerne. Han kører for øvrigt selv turbokurser for jagttegnskursister.

Jesper ved ikke ret meget om DJ`s struktur og opbygning fandt jeg ud af, da han havde svært ved at forklare sig om de simpleste ting der rører sig i DJ.

Jesper mener at arealkravet er i strid med Grundloven. Ejendomsretten er ukrænkelig men mig bekendt står der ikke noget om jagtretten i Grundloven. Der står i jagtloven at man ikke kan sælge eller overdrage jagtretten permanent til andre. Jagtretten kan overdrages for min. 1 år og max. 30 år for et specifikt areal, til andre. Ret mig hvis jeg tager fejl.

Det siges at så skal vi indgå naboaftaler. Held og lykke med det, hvis der er 4 hold nabojægere med hver sin løbetid på jagtkontrakten, hvem må så skyde hjorten? Her er der virkelig et godt grundlag for nabostridigheder hvis der ikke er det i forvejen.

Ovenstående skal ikke betragtes som et referat, kun som min personlige opfattelse af mødet.

Kim Jepsen, Kreds 6

__________________________________________________________

Som det vil være kendt for mange, blev Christian Clausen på kredsmødet i kreds 6 den 11. august 2020, valgt til nyt medlem for kreds 6 til  hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

Læs mere om mødet her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/kredsmode-kreds-6-kampvalg-til-hb/