Info. møde om mink, mårhund, vaskebjørn.

Informationsmøde om bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn

Regulering om natten, fældefangst, baitpladser – nye begreber er dukket op i vores danske jægerhåndværk - men ikke desto mindre afgørende ingredienser, hvis vi skal sikre en effektiv kontrol med bestandene af invasive rovpattedyr i vores natur.

Formål: Dette informationsmøde præsenterer deltagerne for vigtig viden om både teori og praktisk vedr. regulering af mink, mårhund og vaskebjørn. Deltageren vil efterfølgende have et godt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer og det praktiske håndværk som til sammen kan føre til succes med både jagt og regulering.

Indhold:

  • Lovgrundlag for regulering af mårhund, mink og vaskebjørn
  • Let gennemgang af arternes biologi og historie i Danmark
  • Betydningen af arternes biologi og adfærd i forhold til valg af indsats og gennemførelse
  • Gennemgang af reguleringsmuligheder – jagtformer, grej og hvorledes det benyttes - herunder fælder

Målgruppe: Alle jægere, der ønsker at komme i gang med effektiv praktisk regulering af invasive rovpattedyr.

Praktisk: 

Kurset har en varighed af 3 timer.

Der kan forekomme udendørs demonstration, hvorfor praktisk beklædning skal medbringes.

Pris: 75,- der includere kaffe og blødt brød.

tilmelding her: https://flexbillet.dk/dj-kreds5 

Spørgsmål: Spørgsmål vedr. kurset eller bestilling af et kursus kan rettes til Helle Nielsen, Tlf.: 8888 7528 eller mail: hni@jaegerne.dk