Ny struktur i Danmarks Jægerforbund 

Klik her og se forslaget til ny struktur I Danmarks Jægerforbund. 

Forslaget ligger som tekstdokument i PFD. format, download og læs forslaget grundigt.

Processen herfra
At gennemføre en strukturproces er et omfattende arbejde, der har stor betydning for alle dele af organisationen. Derfor er det vigtigt, at der er god mulighed for at drøfte strukturudvalgets forslag og få alle fordele og ulemper belyste.
På den baggrund er der fastlagt følgende plan frem mod repræsentantskabsmødet 2020:

2019 September/Oktober: 5 dialogmøder afholdes rundt om i landet.                                                  
30. oktober: Formandsmøde.

Efteråret 2019: HB konkretiserer det endelige oplæg til den nye struktur.

2020 Januar: Det endelige oplæg kan drøftes på jægerrådsmøder.

Februar/Marts: Det endelige oplæg kan drøftes på kredsmøder.

Maj: Endelig indstilling af principper til den nye struktur fra HB til repræsentantskabet