Kreds 5 årsmøder

Kredsmøde  Dagsorden

Kredsmødet afholdes tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18.30 Indskrivning fra 17.45 til 18.15

på Dalum Landbrugsskole. Dagsorden i følgende vedtægterne.

Tilmelding til jeres jægerrådsformand seneste den 24 maj

 

På årsmødet skal vi vælge en ny kredsformand. Har du lyst til at stille op, så kræver det blot, at du er medlem af Danmarks Jægerforbund, og at du senest 4 uger inden kredsmødet meddeler dit kandidatur til kredsformanden.

 

Vi skal også vælge en ny HB-suppleant. Har du interesse i denne post, skal du indstilles på et jægerrådsårsmøde.

 

Husk, at jagtforeningen kan deltage med 1 delegeret pr. påbegyndt 50 medlemmer.

 Dagorden til årsmødet.