Indkomne forslag til Kredsårmøde 5. marts

Forslag 1.

Vissenbjerg d. 22/11-2019

Forslag til forvaltning og afskydning af råvildt på Fyn:

Det står klart for de fleste på Fyn, at vi igennem 40 år har fået tudet i ørerne, at vi afskyder forkert. Lad os få det afprøvet.

Kort og præcist så foreslår jeg, at vi i en 3 årig periode fjerner forårsjagten på bukke og kun må skyde opsatsbærende bukke fra 1/10 til 15/10, måske i en kommune på Fyn; jeg ser helst, at det bliver hele Fyn for ikke at gøre forskel hen over kommunegrænserne.

Jeg håber, I vil tage dette forslag med videre op  i systemet på seriøs vis.

Undgå venligst, at det kommer på de sociale medier med det samme, for så ved I godt, hvad der sker.

Indstillet af Jægerrådet Faaborg_Midtfyn efter forsag af Nr. Broby Jagtforening" og  Verner 

Forslag 2 vdr. struktur i DJ

Forslag 1:
Kreds 5 stiller forslag om, at punktet om ny struktur i Danmarks Jægerforbund tages af dagsordenen, så der ikke på dette repræsentantskabsmøde træffes beslutning om ny struktur.


Forslag 2:
Hvis repræsentantskabet godkender forslag 1 foreslår kreds 5, at der nedsættes et strukturudvalg med henblik på, at der udarbejdes et justeret forslag til ny struktur i Danmarks Jægerforbund, til behandling på næste års repræsentantskabsmøde.
Det nye strukturudvalg kan med fordel sammensættes med de gode kræfter fra det gamle strukturudvalg, der ønsker at fortsætte.