Læplantning

Læplantning er en vigtig del af vildtplejen, skal du som jagtlejer eller jordbesidder i gang med at plante er der hjælp at hente her i kredsen.