Tryk/klik på de gønne tekster så kommer du videre.

Danmarks Jægerforbunds videndatabase:

 

Generelle og nyttige informationer om jagt findes fra naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/

 

Tilskudordninger: 
http://www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/

Se Flyer

“Plant for Vildtet” – en tilskudsordning til gavn og glæde for vildtet


Tilskudsordningen ‘Plant for Vildtet’ yder tilskud til plantning af
træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr og planter.
Ordningen rummer 38 forskellige tilskudsberettigede plantearter.
Størstedelen af disse plantearter er hjemmehørende.
Der ydes et tilskud på 75 % af planteprisen. Beløbet inklusiv
momsen er skattepligtigt og indberettes til SKAT.
Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den
rigtige genetiske oprindelse. Dette er med til at sikre stabile og
klimatilpassede plantninger.
Der kan søges om tilskud til planter to gange om året,
henholdsvis senest 30. april og 31. oktober.
Ansøgningsskema samt mere information om ordningen kan fås på:

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/

“Plant for Vildtet” – særlig indsats for hasselmus og birkemus


Gennem ‘Plant for Vildtet’ tilskudsordningen er der mulighed for at
søge et forhøjet tilskud til vildtplantninger, som samtidigt særligt
tilgodeser og forbedrer levestederne for hasselmus og birkemus.
Der er tale om sårbare arter, som kræver en ekstra indsats, da
deres levesteder i landskabet er trængte.
Der ydes et tilskud på 90 % af planteprisen. Beløbet inklusiv
momsen er skattepligtigt og indberettes til SKAT.
Ordningen rummer 38 forskellige tilskudsberettigede plantearter.
Størstedelen af disse plantearter er hjemmehørende.
Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den
rigtige genetiske oprindelse. Dette er med til at sikre stabile og
klimatilpassede plantninger.
Der kan søges om tilskud til planter to gange om året,
henholdsvis senest 30. april og 31. oktober.
Bemærk at der kun ydes tilskud til plantninger i de kommuner, hvor
hhv. hasselmus og birkemus allerede findes eller med stor
sandsynlighed forekommer.
Ansøgningsskema samt mere information om ordningen kan fås på:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-hasselmusen/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-birkemusen/

 

Forsikring som er omfattet af når man løser dansk jagttegn.
http://www.danskjagtforsikring.dk/

Vejrudsigt fra dmi. 
http://www.dmi.dk

 

Naturspot – naturvejlederture 2016 (husk link)

Afløseren for Ud i Naturen blev præsenteret af Bo Boysen. Fremover kan naturvejlederture findes i http://www.naturspot.nu/ . Naturspot er et samarbejde mellem Ikast-Brande, Herning, Skive, Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Alle kan oprette et arrangement på naturspot, men det skal være skal være offentligt og have almen interesse for at blive godkendt (vejledning vedlagt i bilag).

 

Miljø- og Fødevareministeriet

Se afsnit om Jagt

Eksempel: Jæger skyder flere vilde kaniner men færre rådyr.